Accessibility Tools

Translate

Login Join Us

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
13 minutes reading time (2672 words)

Hãy cùng nhau thay đổi và cải thiện thế giới

https://www.directdemocracys.org/

Bạn có muốn thay đổi, và cải thiện thế giới?

Nếu câu trả lời của bạn là có, và bạn muốn làm điều đó một cách cụ thể, thì tôi khuyên bạn nên đọc thông điệp này một cách cẩn thận, không thành kiến, không hời hợt và với một tâm hồn cởi mở.

Cách duy nhất để thay đổi thế giới là thông qua chính trị, thông qua luật pháp được ban hành vì lợi ích của toàn dân.

Cách duy nhất để cải thiện thế giới là cùng với DirectDemocracyS, sự đổi mới chính trị của chúng ta, một sự thay thế cho sự đổi mới đã tồn tại trước chúng ta.

Bạn có thể tiếp tục thay đổi các đảng phái chính trị, hoặc thường xuyên thay đổi các nhân vật tham chiếu chính trị của mình, bạn cũng có thể thay đổi hệ tư tưởng chính trị của mình, nhưng bạn sẽ không bao giờ thay đổi, và bạn sẽ không bao giờ thấy cách làm chính trị cũ được cải thiện. Phương pháp duy nhất, để có một chính sách công bằng, trong đó từ bình đẳng luôn được kết nối với từ chế độ nhân tài, trong đó sự trung thực luôn được thống nhất, với năng lực, trong đó có: tự do và dân chủ đích thực. Tất cả chúng ta, ngay cả ở các nước phương Tây, đang sống trong một nền dân chủ giả tạo, nền dân chủ đại diện, trong đó bạn, với lá phiếu của mình, buộc các đảng phái chính trị và các đại diện chính trị của họ quyết định tất cả các Luật, đó là tất cả các quy tắc, mà chính bạn, bạn sẽ phải làm theo. Bạn bỏ phiếu cho các bên, và họ quyết định cho bạn. Bạn trao cho họ quyền quyết định, và trong nhiều năm, bạn không còn quan trọng nữa.

Mặt khác, chúng tôi thay đổi và đảo ngược vai trò, đồng thời biến nền dân chủ đại diện thành nền dân chủ thực sự, thông qua việc thực hiện một phương pháp thay thế, đổi mới cho phép cử tri của chúng tôi, thông qua các quy tắc rất chi tiết, kiểm soát, quyết định, chỉ đạo và tác động, mọi hoạt động và mọi quyết định của các đại diện chính trị của họ trước, trong và lần đầu tiên trên thế giới, kể cả sau cuộc bầu cử.

Tổ chức chính trị của chúng tôi đặt mọi người vào vị trí quyết định, và các đại diện chính trị của chúng tôi sẽ thực hiện và đưa vào thực tế mọi yêu cầu của cử tri. Bất cứ ai đại diện cho chúng tôi, trong các thể chế, sẽ là đầy tớ của chủ nhân duy nhất, đó là nhân dân. Một trong những đặc điểm của chúng ta là hướng tới lợi ích toàn dân, luôn xuất phát từ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn nhất. Sau đó, giúp đỡ tất cả mọi người, không lấy đi bất cứ thứ gì từ những người giàu có và quyền lực, một cách có đạo đức, hợp pháp, không ăn cắp, gian lận, không dối trá, không bóc lột công nhân của họ và không phá hủy hoặc làm ô nhiễm hành tinh của chúng ta. Đấu tranh giai cấp, hận thù, chiến đấu, chia rẽ, chúng ta để chúng cho nền chính trị cũ, chúng ta luôn muốn được đoàn kết và hỗ trợ, trong sự đa dạng.

Kiểm soát hoàn toàn các thành viên của chúng tôi, để buộc chính sách thực hiện chính xác lợi ích của toàn dân, thông qua nền dân chủ trực tiếp của chúng tôi. Rốt cuộc, với sự kiểm soát này của các đại cử tri đối với những người được bầu, chúng tôi không làm gì khác ngoài việc mang lại ý nghĩa và ý nghĩa đích thực cho từ dân chủ, với điều kiện là quyền lực nằm trong tay và trong tâm trí của người dân.

Nhiều người sẽ hỏi, nếu dân số không lựa chọn tốt thì sao? Bạn nói đúng, không phải mọi công dân đều là chuyên gia về mọi chủ đề. Nhưng chúng tôi có một giải pháp đơn giản, an toàn và hoàn hảo. Trong nhiều năm, chúng tôi đã liên hệ, chúng tôi liên hệ bây giờ và chúng tôi sẽ liên hệ lại trong tương lai, nhiều bộ óc lỗi lạc và không thỏa hiệp với hệ thống chính trị, kinh tế và tài chính cũ. Những bộ óc thông minh này, cùng với các thành viên khác của chúng tôi, chúng tôi đã xếp họ vào các nhóm chuyên gia tự do, độc lập, đã được xác minh, chân thành, trung thực, có năng lực và đáng tin cậy. Do đó, người dân, ở các nhóm địa lý khác nhau, cũng như các đại diện chính trị cá nhân của chúng tôi, sẽ có các chuyên gia, những người sẽ luôn thông báo cho họ một cách đầy đủ về các vấn đề khác nhau, luôn trình bày tất cả các phương án khả thi và những hậu quả có thể thấy trước, cho mỗi một trong những khả năng khác nhau. Rõ ràng, tất cả các thành viên của chúng tôi, trong các nhóm địa lý khác nhau, sẽ luôn quyết định. Hơn nữa, chúng tôi hỏi bạn một câu: bạn có thực sự tin rằng các đảng chính trị truyền thống và các đại diện chính trị của họ đã thực sự chuẩn bị sẵn sàng, có văn hóa và có giải pháp cho mọi vấn đề không? Nền chính trị cũ có thẩm quyền, tự do, độc lập với hệ thống kinh tế và tài chính không? Liệu chính sách cũ giữ tất cả các lời hứa của nó? Chính sách cũ có thực sự đưa tất cả các chương trình của nó vào thực tế không? Nền chính trị cũ có phục vụ lợi ích của tất cả mọi người, hay chỉ một bộ phận, thường giàu có và quyền lực?

Mỗi thành viên chính thức của chúng tôi được sắp xếp, trên cơ sở chuẩn bị, giáo dục của anh ấy, và trên cơ sở công việc anh ấy thực hiện, trong các nhóm chuyên gia, mà còn trong các nhóm đặc biệt: quản lý và quản lý tất cả các hoạt động của chúng tôi, đặc biệt các nhóm bảo mật, và kiểm soát, và trong mỗi nhóm làm việc. Bằng cách này, mỗi thành viên của chúng tôi, trong các nhóm mà họ sẽ làm việc, sẽ có thể kiểm tra, báo cáo hoặc sửa bất kỳ điểm không chính xác nhỏ nào. Tất cả mọi người, những người kiểm soát tất cả, với rất nhiều bộ óc thông minh và ít công việc (hữu ích cho mọi người), bởi tất cả mọi người, chúng ta không thể thất bại.

Và như thể điều đó vẫn chưa đủ, tất cả các thành viên của chúng tôi đều là chủ sở hữu duy nhất, với một cổ phần duy nhất, cá nhân, không tích lũy, không thể chuyển nhượng, của tổ chức chính trị, trang web của chúng tôi, từng thành phần của chúng tôi và tất cả các thành viên của chúng tôi. hoạt động. . Một lần nữa, lần đầu tiên trên thế giới, những cử tri tham gia cùng chúng tôi sẽ là chủ sở hữu, "cổ đông" của mọi thứ chúng tôi tạo ra. Bằng cách này, chúng ta sẽ tránh được những ảnh hưởng của tài chính và kinh tế trong nền chính trị của mình, điều không may đôi khi xảy ra trong nền chính trị truyền thống. Hơn nữa, vì mọi thứ đều thuộc về mọi người nên mọi người sẽ quan tâm đến việc làm cho tổ chức chính trị của mình hoạt động.

Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định đổi mới mọi lĩnh vực, không chỉ chính trị, mà còn: kinh tế, tài chính, thông tin, giáo dục, báo chí và mọi loại hoạt động, cuối cùng là tạo ra tự do, độc lập, công bằng, với khả năng như nhau cho mọi người, thưởng xứng đáng nhất. Bất cứ ai có một ý tưởng chiến thắng, sáng tạo, sẽ được coi là hữu ích, sẽ có thể thực hiện nó, cùng với tất cả chúng ta.

Chúng tôi không, và sẽ không bao giờ, chống lại chính trị, chống lại nền kinh tế, chống lại tài chính hay chống lại hệ thống. Vì lý do đơn giản, rằng chúng tôi đang và sẽ luôn thay thế, không tương thích và hoàn toàn đổi mới với mọi thứ đã tồn tại cho đến nay.

Với sự ra đời của chúng ta, cuối cùng cũng có một con đường mới, tất cả cùng đi với nhau, có cùng quyền và cùng nghĩa vụ, không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào.

Chúng tôi không bao giờ làm chính trị để chống lại ai, chống lại cái gì mà luôn có lợi cho mọi người, tạo cho mọi người cơ hội tốt nhất để thể hiện tiềm năng của cá nhân và tập thể.

Bạn chắc chắn có một hệ tư tưởng chính trị mà bạn yêu thích và bạn ủng hộ, gần giống như một người hâm mộ thể thao.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng, trong số các thành viên của chúng tôi, chúng tôi có một số nhà hoạch định chính sách giỏi nhất trên toàn cầu, từ rất nhiều quốc gia? Những chuyên gia này đã lấy từng phần nhỏ tích cực và hữu ích từ mọi hệ tư tưởng và lực lượng chính trị cũ đã tồn tại trong suốt lịch sử loài người, loại bỏ mọi phần tiêu cực, mọi lỗi lầm và thường là mọi điều kinh khủng. Những chuyên gia này của chúng tôi, những thành viên chính thức của chúng tôi, đã tạo ra hệ tư tưởng chính trị gần như hoàn hảo của chúng tôi. Bạn sẽ ngạc nhiên khi bắt đầu khám phá những gì chúng tôi đã tạo ra, trong điều kiện hết sức bí mật, trong hơn 14 năm, trước khi công bố cho rất ít người được chọn lọc.

Mỗi dự án của chúng tôi, mỗi hoạt động của chúng tôi đều dựa trên logic, lẽ thường, giá trị, lý tưởng, nguyên tắc, phương pháp và quy tắc, tất cả đều có thể được chia sẻ, hỗ trợ và tôn trọng bởi bất kỳ ai tham gia cùng chúng tôi. Mỗi người dùng của chúng tôi thực hiện giải pháp của chúng tôi cho tất cả các tệ nạn trên thế giới, đó là: tôn trọng lẫn nhau, của tất cả mọi người.

Có lẽ, bạn sẽ đấu tranh để hiểu được tiềm năng to lớn của những gì chúng tôi đã tạo ra và những gì chúng tôi đang tạo ra, và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục tạo ra và quản lý cùng với bạn. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ, thậm chí nhiều lần, bất kỳ thông tin công khai nào, hiển thị miễn phí mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào, trên trang web chính thức của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi được viết bằng tiếng Anh, nhưng bạn chỉ cần thay đổi ngôn ngữ, trong biểu mẫu của chúng tôi, bên cạnh logo của chúng tôi, chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn, trong menu thả xuống mở ra, nhấp vào tiếng Anh và sau vài giây vào từng phần bằng tiếng Anh và mỗi trang của chúng tôi sẽ có sẵn, được dịch sang hơn 120 ngôn ngữ. Chúng tôi cũng có một blog, các trang và nhóm công khai bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó, bằng cách nhấp vào danh mục ngôn ngữ của bạn, sau đó nhấp vào tiêu đề của mỗi bài viết (bài đăng), bạn có thể đọc nội dung. Chúng tôi đã công bố rất nhiều thông tin, nhưng những gì bạn thấy trên trang web của chúng tôi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Công việc thực sự, bao la đều diễn ra trong khu vực dành riêng, có đầy đủ các biện pháp an toàn, yên tĩnh mới có thể làm việc tốt được. Chúng tôi chỉ muốn công khai những điều được thảo luận, biểu quyết và quyết định, trong các khu vực hạn chế, bởi những người liên quan trực tiếp.

Các bạn, để độc lập, tự do và tránh bị kiểm duyệt, hủy bỏ, chặn hoặc lãng phí thời gian, chúng tôi thực hiện tất cả các hoạt động của mình, chỉ và độc quyền, trên trang web chính thức của chúng tôi, giới hạn bản thân ở mức tối thiểu, chỉ mang tính thông tin, trên các mạng xã hội mạng và các trang web khác.

Chúng tôi kết luận, với một phần nhỏ, mà nhiều người không thích. Thế giới không thay đổi, không tự cải thiện và chúng tôi mong đợi, từ mỗi người dùng của mình, một trong những điều quan trọng nhất mà tất cả chúng ta đều có. Một phần nhỏ thời gian rảnh rỗi của bạn. Các nhà thống kê của chúng tôi đã tính toán rằng để có kết quả hữu ích, mỗi người cần khoảng 20 phút mỗi ngày và trung bình khoảng 2 giờ mỗi tuần. Đây là điều duy nhất chúng tôi mong đợi từ tất cả người dùng của chúng tôi.

Các công việc mà bạn có thể làm với chúng tôi trong dự án chính trị rất đa dạng, chẳng hạn như bỏ phiếu cho các quyết định khác nhau sẽ được đưa ra, quản lý các nhóm của chúng tôi, giúp đỡ những người dùng khác và cung cấp kiến thức của bạn cho những người khác.

Bởi vì mỗi chúng ta, do đó bạn cũng vậy, đều biết làm điều gì đó tốt, bạn có kỹ năng, niềm đam mê và "đặc sản" của mình.

Xét cho cùng, tất cả chúng ta đều dành nhiều thời gian để phàn nàn một cách vô ích và nói rằng mọi thứ đang diễn ra không như ý muốn, rằng 20 phút mỗi ngày để khiến chúng thay đổi và cải thiện, cụ thể là vì lợi ích chung, dường như không phải là một hy sinh quá nhiều.

Nếu bạn thích những gì chúng tôi cung cấp, sau khi được thông báo, hãy tham gia cùng chúng tôi và truyền bá thông điệp này càng nhiều càng tốt, hãy đặt logo của chúng tôi (bạn có thể tìm thấy chúng trên các mạng xã hội khác nhau), trong ảnh bìa của bạn trên mạng xã hội, nói về chúng tôi , với người thân, bạn bè và địa chỉ liên lạc của bạn.

Lỗi, đối với một thế giới như thế giới chúng ta đang sống, nằm ở tất cả chúng ta, vì vậy tất cả cùng nhau, chúng ta phải thay đổi nó và cải thiện nó. Chúng tôi có nghĩa vụ đạo đức để làm điều đó, cho chúng tôi và cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi không hài lòng với việc chỉ trích và chỉ ra các vấn đề, mà với việc giải quyết tất cả các vấn đề mà chúng tôi không thể tránh khỏi. Chúng tôi đổi mới bạn, câu hỏi của chúng tôi. Bạn có muốn thay đổi, và cải thiện thế giới? Tham gia với chúng tôi, và cho người khác biết chúng tôi.

Với lòng quý trọng, kính trọng và với mong muốn đã rõ, chúng tôi xin gửi tới Ngài lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

DirectDemocracyS, chính sách đổi mới, thay thế của bạn, thực sự, theo mọi nghĩa!

 

1
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

ஒன்றாக உலகை மாற்றுவோம், மேம்படுத்துவோம் CIWT
Lassen Sie uns gemeinsam die Welt verändern und ve...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Monday, 29 May 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Technology is part of the evolution of the human being, and should be treated and managed by competent people. It should...

Read More...

DirectDemocracyS. Official Rules Group. Disciplinary regulation. Persona non grata. Based on our rules, any user who...

Read More...

Democracy means power to the people. A beautiful word, made up of important words. Power, to the people, has a clear mea...

Read More...

Since May 4, 2023, we have started the 10th phase, of registering new users. Some rules have changed, above all to make...

Read More...

In the life of every human being, there have always been 2 forces, a positive one, which we call good, and a negative on...

Read More...

DirectDemocracyS, Special Administration Group, External Communication Group, Social Network Representation Group and ot...

Read More...

DirectDemocracyS. Law Special Group. Regulation Group. Personal Profiles group. The personal profile, created throug...

Read More...

We have to respond to the many people who are desperate. The reason for their desperation is unfortunately us, and our D...

Read More...
No More Articles

Login Form

Our mailing subscription form

Chat Module

Polling

Which feature of DirectDemocracyS do you prefer?
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Blog - Categories Module

Specials Polls

Do you think it's right, keep out of all our activities, every religion?

All menu