Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Amharic አማርኛ

Amharic አማርኛ

Webportal

አንቺንማነው? HFY

DirectDemocracyS ለመፍጠርሃሳቡንማንይነግሩናልመቼነው? መቼበትክክልእናበትንሹዝርዝርውስጥ, ክስተቶቹእንዴትእንደተከሰቱየሚነግሩን? እና፣ካላደረግከው፣ቢያንስማንፋይናንስእንደሚያደርግልህንገረን?

Continue reading
Webportal

የፖለቲካወኪሎቻችን OOR

በፖለቲካድርጅታችንውስጥየፖለቲካተወካዮችሚናመሠረታዊነው።

ብዙጥያቄዎችንተቀብለናል, እናበዚህጽሑፍውስጥሁሉንም በአጭሩእንመልሳለን.

የፖለቲካተወካዮቻችንእንዴትእንደሚመረጡአስቀድመንአይተናል, እናግልጽለማድረግ, ጠቅለልአድርገነዋል.

Continue reading
Webportal

አብረንአለምንእንቀይርእናእናሻሽል። CIWT

https://www.directdemocracys.org/

መለወጥእናአለምንማሻሻልይፈልጋሉ?

መልስህአዎከሆነእናበተጨባጭልታደርገውከፈለግክ፣ይህንመልእክትበጥንቃቄ፣ያለጭፍንጥላቻ፣ላይላዩንእናክፍትአእምሮንእንድታነብእመክርሃለሁ።

ዓለምንለመለወጥብቸኛውመንገድፖለቲካነው፣መላውንህዝብጥቅም በሚያስቡህጎች።

አለምንለማሻሻልብቸኛውመንገድከDirectDemocracyS ጋርነው፣የእኛየፖለቲካፈጠራ፣ከኛበፊትየነበረውአማራጭ።

Continue reading
Webportal

አንዳንድመረጃዎች SI

ማንኛውም ሰውበድረ-ገጻችንላይየግልፕሮፋይሉንየመዘገበእናከኛጋርየተቀላቀለ፣በአጠቃላይበቀላሉየማወቅጉጉትያለው፣የፖለቲካድርጅታችንከውስጥእንደውጨውያማረመሆኑንለማየትነው።ይልቁንስከእኛጋርላለመቀላቀልየወሰኑሰዎችይህንንውሳኔየሚወስኑትለመረዳትበሚያስቸግርነገርግንፍትሃዊባልሆነእምነትበማጣትነው።

Continue reading
Webportal

ሰላም ከመስጠትጋር PWS

በምንምክንያቶችለመታገልፈቃደኞችእንሆናለንእናለሞትእንጋለጣለን?

Continue reading
Webportal

እንዴትይመዝገቡ HTR

https://www.directdemocracys.org/social/registration

ሁሉም አዲስተጠቃሚዎችሁሉንም ህጎቻችንንእናበድረ-ገፃችንላይየሚታተሙትንሁሉንም መመሪያዎችየማክበርግዴታአለባቸው።ከመመዝገብዎበፊት, በጥንቃቄያንብቡ, ብዙጊዜእንኳን, ሁሉንም መረጃዎቻችንን.በእንቅስቃሴዎቻችንውስጥለመሳተፍበራስመተማመን፣ተስማሚእናብቁመሆንአለብዎት።

እኛቀላልአድርገነዋል፣ምዝገባውንእናየግልመገለጫዎንመፍጠር።

እንዴትእንደሚመዘገቡበሚያሳውቅአንቀጽውስጥሁሉንም መመሪያዎችመከተልአለብዎትእናከእኛጋርይቀላቀሉ።

የሚያስፈልግህ፣መመዝገብእንድትችል፣የግልኢሜይልአድራሻ፣የተጠቃሚስም እናየይለፍቃልመምረጥብቻነው።የመዳረሻውሂብዎንበወረቀትላይበትክክልእንዲጽፉእንመክራለንእናአንዴተመዝግበውእንደጨረሱደህንነቱበተጠበቀ ቦታያስቀምጡት።አንዳንድተግባራትንለማከናወን, ከተመዘገቡበኋላ, ስማርትፎንመኖሩም ጠቃሚይሆናል.

Continue reading
Webportal

የኛአስተሳሰብ OI

ethiopia rettangolareconddrd

ይህጽሑፋችን፣የተወለድንበትንምክንያት፣የመኖራችንንምንነትበአጭሩያብራራል። DirectDemocracyS በቀጥታዲሞክራሲላይየተመሰረተአለም አቀፋዊየፖለቲካድርጅታችንሲሆንበግልፅምንም እንኳንትክክለኛየአካባቢየራስገዝ አስተዳደርቢኖረውም በሁሉም መልክአምድራዊ፣ግዛታዊ፣አህጉራዊ፣ሀገራዊ፣ክልላዊ፣ክልላዊ፣አውራጃ፣ወረዳእናአካባቢያዊተመሳሳይይሆናል።ተመሳሳይደንቦች, ተመሳሳይእሴቶች, ተመሳሳይሀሳቦች, ተመሳሳይዘዴዎች, በጋራአእምሮላይየተመሰረተእናበሜሪቶክራሲ.

ስለምንእንደሆነለመረዳትሁሉንም በጥንቃቄ, ብዙጊዜም ቢሆንእንዲያነቡእንመክርዎታለን.

ሙሉውንለማንበብ፣ርዕሱንብቻጠቅያድርጉ፣ወይም፣ከዚህአጭርመግቢያበኋላ፣የሚለውንይጫኑ፡ማንበብይቀጥሉ።በእሱላይአስተያየትመስጠትይችላሉ፣በእንግሊዝኛ፣ግንበእሱላይአስተያየትለመስጠትበአለም ዋናቋንቋዎችወደዋናውምናሌመሄድአለብዎት፣ይህም ከስማርትፎኖችለሚጎበኙን፣ጠቅበማድረግየሚታየው 3 አግድም መስመሮች, ወይም ከገጹግርጌላይሙሉውንያገኛሉዋናምናሌ , በአግድም ምናሌእቃዎች, ወደታችተቆልቋይ, በመገልገያምናሌንጥልውስጥ, ወደብሎግይሂዱ, በብሎግምድቦችውስጥ, ምድቦችንይምረጡ, የቋንቋምድብይምረጡ. , እናየእርስዎንቋንቋ, እናርዕስፈልጉ: የእኛርዕዮተዓለም.ውስብስብይመስላል, ግንእጅግበጣም ቀላልነው.እባክዎንድህረገጻችንንበተሻለመንገድለመጠቀም ሁሉንም መመሪያዎቻችንንበጥንቃቄይከተሉእናያክብሩ።

በእንግሊዝኛሁሉንም ክፍሎችለማየትየድረ-ገፃችንየህዝብቦታ (ለአባሎቻችንም እንዲሁየግልቦታ) ፣በቃየቋንቋሞጁሉን፣በእያንዳንዱየድረ-ገፃችንገጽላይ፣በጽሑፉላይጠቅያድርጉ። - እንግሊዘኛ-“፣እናበተቆልቋይምናሌውስጥ፣የተመረጠውንቋንቋጠቅማድረግአለቦት።በሰከንዶችውስጥ፣ሁሉንም ክፍሎችበእንግሊዝኛ፣በቋንቋዎያያሉ።ወይም በድረ-ገጻችንግርጌላይየቋንቋዎንባንዲራጠቅያድርጉወይም በባንዲራዎቹስርቋንቋዎንይምረጡ፣በሚከፈተውተቆልቋይምናሌውስጥ፣መጀመሪያጠቅበማድረግቋንቋውንይምረጡ. በሴኮንዶችውስጥእያንዳንዱክፍልበእንግሊዝኛ፣ወደእርስዎምርጫቋንቋተተርጉሟል።ትኩረት፣የኛአውቶማቲክተርጓሚዎች፣አሁንሁሉንም ክፍሎችበእንግሊዝኛብቻከ100 በላይቋንቋዎችይተረጉማሉእንጂከአንድቋንቋወደሌላቋንቋአይደለም።

ዲሞክራሲማለትየህዝብስልጣንማለትነው።

Continue reading
Webportal

እኛእናእነሱ UT

አንድአምባገነንበሕዝብስም የሚወስንበት፣ከዚያም ሁሉም ሰውሊከተላቸውየሚገቡሕጎችየሚባሉትንሐሳብየሚያቀርብ፣የሚያጸድቅናየሚያስገድድባቸውአገሮችአሉ።በአንዳንድሁኔታዎችወደኦሊጋርቺስየሚለወጡአምባገነኖችናቸው።

Continue reading
Webportal

የወጣቶችፖሊሲዎች YP

ቀደም ባሉትአንዳንድጽሁፎችስለፖለቲካድርጅታችንእናምንያህልአዳዲስፈጠራዎችእንደሆንንተናግረናልበሚቀጥሉትፅሁፎችበሁሉም አህጉራዊ፣አገራዊ፣መከበርእናመተሳሰርስላለበትአለም አቀፍየፖለቲካፕሮግራማችንበዝርዝርእናቀርባለን።ግዛት፣ድርጅቶች፣ክልላዊ፣አውራጃ፣ወረዳእናአካባቢያዊ።

Continue reading
Webportal

ፖለቲካ፣ኢኮኖሚክስ፣ፋይናንስ፣አንድላይ PEFT

የድሮውፖሊሲእራሱንበኢኮኖሚሃይሎችቁጥጥርስርመውጣቱንእናሙሉበሙሉበራስገዝነትእንደማይሰራአሳይቷል።የፖለቲካፓርቲዎችበመጀመሪያ፣እናየፖለቲካተወካዮቻቸው፣ከተመረጡበኋላ፣ለመላውህዝብጥቅም ሲባልሁልጊዜአይወስኑም፣ነገርግንብዙጊዜብዙሀብታም ክፍልብቻይረዳሉ፣ብዙም ያልበለፀጉትንሰዎችለመጉዳትወይም በመደገፍብቻ።አንዳንድምድቦች, ሌሎችምድቦችንሳያከብሩ.በሙስና፣በህገወጥንግድ፣በፆታዊድርጊት፣በድብድብ፣እናበብዙፖለቲከኞች፣ተጠርጣሪዎችእናብዙጊዜየተፈረደባቸውብዙቅሌቶችበመላውአለም ነበሩ፣አሁንም አሉ።

DirectDemocracyS፣በብዙመጣጥፎች፣ለሁሉም ሰው፣እንዴትየፖለቲካውሳኔዎችበእኛእንደሚደረጉ፣እናበብዙፈጠራዎችእንዴትእውነተኛዲሞክራሲንበአለም ላይለመጀመሪያጊዜተግባራዊእንደሚያደርግአብራርቷል።

Continue reading
Webportal

የዩክሬንየሩሲያወረራ RIU

ከ 100 ቀናትበላይየዩክሬንወረራበሩሲያከተወረረበኋላ፣ይህንንአስከፊታሪካዊጊዜበተመለከተየDirectDemocracyS ኦፊሴላዊአቋም ምንእንደሆነለሚጠይቁብዙጎብኚዎችአንዳንድመልሶችንመስጠትአለብን።

Continue reading
Webportal

አመሰግናለሁ Thank you

ለአንድአመትየሚጠጋየህዝብእንቅስቃሴካለምንም ማስታወቂያ፣ምንም አይነትዝግጅትሳይደረግ፣ምንም አይነትዝግጅትሳይደረግ፣በመገናኛብዙሀንማስታወቂያሳይሰራ፣ያለኦፊሴላዊገለጻ፣በጋዜጦች፣በራዲዮእናበቲቪ፣በማህበራዊድረ-ገጾችላይብዙማስታወቂያሳይሰራ፣ካልሆነበስተቀር።አንዳንድገፆችእናየዝግጅትአቀራረብቡድኖችበአንድማህበራዊአውታረመረብላይ፣በ 30 ቋንቋዎች፣በተለያዩየድህረገጽለውጦች፣እናብዙቴክኒካዊሙከራዎች፣የ DirectDemocracyS እናሁሉንም ተዛማጅፕሮጄክቶችየመጀመሪያውንዓመታዊሪፖርትበማቅረብኩራትእናኩራትይሰማናል።.

Continue reading
Webportal

በፖለቲካዊመልኩፍጹም Politically perfect

በሌሎችጽሑፎቻችን፣በተለያዩአጋጣሚዎች፣እናበበቂሁኔታ፣በሰውልጅታሪክውስጥ፣ብዙሰዎችእንዳሉአይተናል፣ተግባራችንንእናህይወታችንንለመምራትዓላማያላቸው።ቋንቋዎች፣ባህሎች፣ኃይማኖቶችእናብሔረሰቦችከፋፍሎናል፣ሁሉም የተለያየእናየተለያየነው።አንድላይባጭሩእንመርምር፣ለምንአደረጉ?

Continue reading

Discover our Latest News

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...

Why do you call, your users, users? It almost seems that they own an electricity bill. Every social network, every webs...

Read More...

Why are you called DirectDemocracyS? Why don't you have a name, translated, in every language? Many do not know how to p...

Read More...

Your rules are in certain cases strange and unusual, for example, I don't understand how your method of communicating wo...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu