Accessibility Tools

Translate

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
18 minutes reading time (3581 words)

Jeugdbeleid

In enkele eerdere artikelen hebben we gesproken over onze politieke organisatie en hoe innovatief we zijn, in de volgende artikelen zullen we ingaan op de details van ons internationale politieke programma, dat moet worden gerespecteerd en geïntegreerd door al onze continentale, nationale, staat, organisaties, regionaal, provinciaal, district en lokaal.

Het dicteren van de richtlijnen, die gevolgd en gerespecteerd moeten worden, lijkt voor sommigen misschien een dictatoriale en gecentraliseerde methode, maar zoals altijd zullen degenen die ons veroordelen van gedachten moeten veranderen, omdat onze basisregels, onze waarden en onze idealen allemaal gebaseerd op logica, gezond verstand, wederzijds respect van iedereen, vertrouwen en vooral het garanderen van volledige lokale autonomie, op de manier waarop we al onze regelgeving in de praktijk kunnen brengen.

In dit artikel zullen we het hebben over 2 serieuze problemen, wereldwijd, die echter gerelateerd zijn. Onthouding en de desinteresse van jongeren in de politiek.

Zoals altijd, de juiste premissen maken, de problemen analyseren en samen onze oplossingen vinden.

Door de hele menselijke geschiedenis heen zijn er altijd mensen geweest, meestal machtig en met grote economische belangen, die politieke keuzes hebben geleid en beïnvloed. Deze karakters, die sommigen "sterke krachten", anderen "occulte krachten" noemen, noemen we meestal slechte mensen.

Ze hebben altijd de macht gehad, mensen verdeeld, sociale spanningen, haat, angst en bijna alle oorlogen gecreëerd. Verdeelde mensen kunnen geen goed creëren, omdat ze niet de macht hebben om dat te doen. Maar verenigd, de goede mensen van de aarde, kunnen echt beslissend zijn om een prachtige, rechtvaardige en schone wereld te creëren.

Voor slechte mensen is het essentieel om alle politieke beslissingen onder controle te houden.

Ze hebben het op een heel slimme manier bewaard en nuttig voor hun eigen doeleinden, en we moeten ze hiervoor de eer geven, ze zijn erg intelligent, zelfs met een slechtheid en een onverschilligheid, echt niet waardig, van de kant van de mens wezens.

We zullen hier geen geschiedenislessen geven, met veel voorbeelden en veel feiten, we hebben het in meer of minder detail besproken in onze vorige artikelen, maar we zullen samen enkele zeer interessante details analyseren.

We spraken over hoe de eerste vormen van directe democratie in het oude Griekenland werden geëlimineerd om een eenvoudiger te controleren en corrupte representatieve democratie te creëren.

Toen de keuzes werden gemaakt, alle mensen laten beslissen, een steen in de ene urn voor ja en in een andere voor nee, om de genomen beslissingen te controleren, moesten slechte mensen meer dan de helft van de bevolking corrumperen. .

Met de valse en onrechtvaardige representatieve democratie was het voldoende om een paar politieke vertegenwoordigers om te kopen om alle macht te hebben.

De vorige zin verklaart misschien duidelijk waarom datgene dat in ons politieke project is vervat, echte, authentieke, totale democratie is, terwijl de huidige wereldpolitiek, in alle landen van de wereld, gewoon oplichterij, nep en slechts gedeeltelijke democratie is.

Niemand kan het ontkennen, en wie zal u vertellen, dat de vertegenwoordigers stemmen, dat zij namens het volk beslissen, u vraagt: in welke en bij hoeveel gelegenheden vragen mijn vertegenwoordigers mij om een mening? En vooral: bij welke gelegenheden, en bij hoeveel gelegenheden, spreken ze de hele bevolking aan, zonder slechts enkelen te bevoordelen?

Er zullen mensen zijn die, op een niet erg slimme manier, liever de beslissingen die elk aspect van hun leven bepalen, zullen toevertrouwen aan politieke partijen, of aan politieke vertegenwoordigers, min of meer voorbereid, min of meer competent, min of meer eerlijk . Wij, en degenen die zich bij ons voegen, geven er de voorkeur aan om op een geïnformeerde manier te beslissen, in plaats van de niet altijd juiste beslissingen te ondergaan van partijen en politieke vertegenwoordigers, vaak corrupt en ondergeschikt aan de machtigen of slechte mensen.

Dus representatieve democratie, is het verkeerd, is het onrechtvaardig, is het slecht, en je maakt een politieke partij, en je kiest politieke vertegenwoordigers? Velen zullen ons ervan beschuldigen niet consequent te zijn. Maar zelfs als we totaal anders zijn, en zeker beter, kunnen we de wereld niet direct veranderen en verbeteren zonder de steun van de bevolking te krijgen en dus de verkiezingen te winnen. We moeten alle wetten en tradities van de verschillende landen volgen en respecteren, maar we zullen het doen door onze regels te respecteren, die voorzien in totale controle, zowel voor, tijdens en vooral na de verkiezingen, door de bevolking, dus van onze kiezers, die onze geverifieerde geregistreerde gebruikers zullen zijn, tegen hun politieke vertegenwoordigers. Het maakt ons niet uit hoe andere politieke partijen zijn georganiseerd, volgens welke regels of op welke manier zij hun activiteiten uitvoeren. Bij ons is en blijft alles eigendom van al onze geverifieerde geregistreerde gebruikers.

We kunnen onszelf definiëren als een hybride democratie, met interne regels gebaseerd op vrijheid, meritocratie, competentie, eerlijkheid, authentieke directe democratie, maar die een politieke partij zal stichten, in elk continent, land, staat, regio, district, provincie, stad, benoeming en verkiezing van onze politieke vertegenwoordigers.

Ons uiteindelijke doel is om geïnformeerde kiezers door groepen specialisten te laten beslissen over elke beslissing die moet worden genomen, rechtstreeks, zonder enige partij of zonder politieke vertegenwoordigers, die, zoals we in de oude politiek hebben gezien, gemakkelijk kunnen worden gecorrumpeerd, ingetogen en beïnvloed door degenen die de economie beheersen.

Dus in de niet al te verre toekomst zullen we 99% van de wereldpolitiek elimineren, waardoor mensen beslissen, we herhalen, volledig geïnformeerd, eerlijk, onafhankelijk en competent, over de beste keuzes die ze moeten maken.

Deze methode van ons zal het beleid niet elimineren, in feite kan en zal elk van onze geregistreerde geverifieerde gebruikers projecten, onderwerpen, politieke activiteiten, debatten voorstellen, die na de nodige discussies en de nodige correcties zullen worden onderworpen tot een interne stemming in de verschillende fracties, die het officiële standpunt van onze politieke organisatie over elk onderwerp zullen vertegenwoordigen.

Daarom zullen we geen wereld zonder politiek creëren, we zullen alleen een betere, vrijere en vooral echt democratische politiek creëren. We zullen gewoon alle achterhaalde ideologieën uitwissen, allemaal faillissementen, alle negatieve delen elimineren en van elk de weinige goede ideeën die ze hebben weghouden. Deze oude ideologieën, die kunstmatige verdeeldheid creëren en die de strijd tussen mensen genereren, die de wereld zoveel schade berokkenen, zullen worden vervangen door de ideologieën van iedereen, gebaseerd op logica en gezond verstand. Wederzijds respect, de basis van al onze activiteiten, stelt ons in staat om alles te doen, zonder fouten te maken.

Laten we even teruggaan naar het thema van ons artikel, het gebrek aan deelname van mensen aan politieke activiteiten, dus onthouding, vooral door jongeren.

In het oude Griekenland, profiterend van het feit dat jonge mensen in oorlog waren, besloten de sterke machten van die tijd om politieke activiteiten te laten uitvoeren door de mensen die in de verschillende steden bleven: het waren alleen vrouwen, en de oude. Omdat alle vrouwen bezig waren met kinderen, met landbouw, huishouden en dagelijkse bezigheden, bleven alleen de ouderen over om politiek te spelen. Omdat het kwetsbare mensen waren, waren ze het beste om te gebruiken voor slechte mensen, voor hun eigen doeleinden, controle en commando. In feite, aangezien de gemiddelde duur van het leven in die tijd laag was, konden in korte tijd de meer eerlijke en dappere mensen worden vervangen door oude, meer en meer corrupte en onderdanige. Als ze niet van ouderdom stierven, zorgden de machtigen van de verschillende tijdperken ervoor dat ze uit de weg werden geruimd, als ze niet wilden, om de regels en bevelen te volgen die hun werden opgelegd.

Sindsdien zijn door de geschiedenis heen altijd dezelfde methoden gebruikt.

Met een klein verschil, dat in de loop van de tijd verscheen, dat voorzag dat als een jonge, vernieuwer een goed idee had, voor het welzijn van de hele bevolking, ze met verschillende methoden konden worden geëlimineerd om andere slaafse politici de plaats in te laten nemen, meestal ouder, die een paar machtige mensen zou hebben geholpen, en niet alle mensen. Dit is een van de redenen waarom we de anonimiteit en privacy van al onze geregistreerde gebruikers respecteren.

Op dit punt zullen degenen die dit artikel lezen nog meer terughoudend zijn om deel te nemen aan het politieke leven.

Maar nee, beste vrienden, vooral jonge mensen, we stellen innovatie voor, en verandering, en de verbetering van de situatie.

In feite zullen we bij DirectDemocracyS voor altijd voorkomen dat slechte mensen de politiek beheren, en dus ons leven.

En we kunnen het alleen met de hulp, samenwerking en directe betrokkenheid van alle jonge mensen van de wereld.

De oude politiek, richting jongeren, vult de mond met mooie woorden. Ze zeggen altijd: jongeren zijn onze toekomst, jongeren moeten geholpen worden, jongeren moeten gestimuleerd worden en vaak krijg je van hen geld, bonussen en faciliteiten.

En raad eens wat ze doen?

Dat klopt: ze doen het alleen maar om je stil en goed te houden. Omdat jullie de enigen zijn die de wereld echt kunnen veranderen en verbeteren, geven ze je geschenken, ze beloven je alles, zelfs in sommige landen, om thuis te blijven en weinig geld aan te nemen, om je niet iets essentieels te laten begrijpen .

Deelname aan het politieke leven is een burgerplicht. Ren niet weg, we weten heel goed hoe graag je de regels volgt, zeker als ze worden opgelegd. De oude politiek weet je illusies te geven, weet hoe ze je voor de gek moeten houden, ze doen het al millennia. Aan de andere kant geven we je taken om uit te voeren en doelen om te bereiken, allemaal samen.

We geven je niets, en we beloven je niets, omdat we weten dat je te intelligent bent om omgekocht te worden.

Deelname aan het politieke leven is belangrijk, want het is de politiek die de wetten schrijft en dus de regels van ons leven dicteert.

Wie dit artikel leest, zal vragen, vanaf welke leeftijd, op welke leeftijd ben je jong? En vooral, waarom de voorkeur geven aan jongeren? En ouderen, ervaren, bekwaam en vooral eerlijk, welke rol hebben zij? Er zijn veel zeer goede vragen, die we kort zullen beantwoorden.

Mensen, voor ons, zijn slechts verdeeld in 2 categorieën. Goed, wie kan zich bij ons aansluiten, en zijn 99% van de wereldbevolking, of slecht, die zich niet bij ons kunnen voegen, die 1% van de wereldbevolking zijn, die zoveel macht hebben en die de wereld zo verwoest hebben gemaakt, en verdeeld.

Wij zijn van mening dat leeftijd zeker geen manier is om te discrimineren of mensen te kiezen.

We bevoordelen niemand, maar we geven er de voorkeur aan de hele politieke wereldklasse te verjongen.

Omdat de huidige politiek vaak hoogbejaarde mensen in machtsrollen plaatst, die, hoe ervaren ze ook zijn, vaak worden gemanipuleerd, en omdat ze een slechte gezondheid hebben, zowel fysiek als vooral mentaal, een reëel gevaar kunnen vormen. , voor hun land, en zelfs voor de mensheid.

De actieve politiek en de aanwezigheid in de verschillende instellingen, als onze officiële vertegenwoordigers, in naam van onze politieke organisatie, moeten altijd en alleen worden verzekerd en gegarandeerd door de beste en meest eerlijke van al onze geverifieerde geregistreerde gebruikers. .

Zelfs als er uitzonderlijke gevallen zijn, waarin ouderen moderner en innovatiever zijn, en we zullen zeker rekening houden met deze gevallen, met dezelfde eerlijkheid en vaardigheden, zullen we altijd de jongste kiezen, omdat het ons meer scherpzinnigheid geeft en betere resultaten. Met het risico van verlies, de steun en registratie, van de kant van de ouderen, die het op ons zullen afreageren en zich licht gediscrimineerd zullen voelen, herhalen we, met gelijke individuele kwaliteiten, zullen we worden begunstigd, als politieke vertegenwoordigers , altijd de jongste. De oudere, meer ervaren, we geven er de voorkeur aan dat ze een handje en nuttig advies geven van de groepen van deskundigen, of als officiële vertegenwoordigers, die een nieuwe managementrol zijn van onze geografische groepen, exclusief gecreëerd door onze politieke organisatie. Voor de rollen van ondersteuning, specialisten of officiële vertegenwoordiging geven we in plaats daarvan de voorkeur aan mensen die ouder zijn, ook in dit geval, met de nodige uitzonderingen, geven we er de voorkeur aan onze politieke geografische groepen te laten beheren, boven degenen die blijk geven van gezond verstand, en logica. We zijn ervan overtuigd dat voor ouderen de bescherming, hulp en advies van onze jonge politieke vertegenwoordigers belangrijk en vooral verstandig zal worden geacht.

Dus, kortom, we gaan naar de instellingen, om de mensen te vertegenwoordigen, altijd degenen die door de mensen zijn gekozen, vervolgens door onze geregistreerde gebruikers geverifieerd, op basis van vaardigheden en eerlijkheid, met ons "advies", om altijd te stemmen, voor onze jongste kandidaten, met gelijke individuele kwaliteiten. We herhalen, we zullen alles doen, met de nodige uitzonderingen. De ouderen hebben de morele plicht om de jongeren te helpen en te begunstigen, hen te behandelen met de liefde en het respect dat men heeft voor zijn kleinkinderen of achterkleinkinderen.

Jongeren houden niet van de huidige politiek, omdat ze er niet eens van houden, degenen die niet komen opdagen om te stemmen, omdat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door een partij, of politieke vertegenwoordiger, van het oude beleid, dat we kunnen definiëren als traditioneel . We kunnen het alleen maar met je eens zijn, het is moeilijk kiezen, als je zoveel corruptie, zoveel incompetentie, zoveel slechtheid ziet. Maar door niet te stemmen lost u het probleem zeker niet op, integendeel, bevoordeelt u de gewone mensen die uw leven tot een hel hebben gemaakt.

Met een paar minuten per dag directe politieke activiteit op onze website, die ons immense huis is, samen met ons, die een grote familie zijn, verenigd, kun je echt de wereld veranderen en verbeteren.

U zult in staat zijn om, door een positieve beïnvloeding, alle keuzes van de mensen op wie u stemt te sturen, om uzelf te vertegenwoordigen in de verschillende instellingen, zowel voor, tijdens en vooral na de verkiezingen.

Ons innovatief beleid zal samen met de geïnformeerde kiezers op de politieke agenda komen.

De wereld waarin partijen en hun politici alles beslissen, zal voor altijd eindigen. Zij beslissen over het politieke programma, over de te benoemen mensen en over alle te maken keuzes. Onze kiezers beslissen samen met ons, rechtstreeks op onze officiële website.

We zullen een einde maken aan de leugens, de gebroken beloften, het bedrog, de corruptie, het geweld en elke bespotting van alle kiezers.

We zeggen tegen jongeren: probeer samen met ons te dromen en samen met ons te vechten, om al onze programma's in de praktijk te brengen en concreet uit te voeren, met respect voor elke belofte.

Wij zeggen tegen de ouderen: maak je nuttig, help de jongeren, om zichzelf te ontplooien in het leven. Je hebt een morele schuld aan hen. Omdat je hen geen perfecte wereld hebt kunnen achterlaten, maar je hebt toegestaan, met je hulpeloosheid en met je slechte keuzes, dat het op dit punt komt. Tot het punt waarop: de planeet vervuild is, waar staten enorme schulden hebben, waar een vreedzame toekomst, vergelijkbaar met uw verleden, voor de jongeren van vandaag zeker niet mogelijk zal zijn. Voor een verouderde politiek, vol verspilling, van alle rijkdom, die de oude generaties ten goede of ten kwade hebben gecreëerd, maar zeer slecht uitgebuit. Je hebt schulden gemaakt en verkeerde keuzes gemaakt met de zekerheid dat je zeker niet zou betalen.

Tot slot, om iedereen duidelijk te maken dat onze methodologie, geen enkele politieke vertegenwoordiger en geen officiële vertegenwoordiger, niet in staat zal zijn om zich kandidaat te stellen, bij online verkiezingen, en dus ook bij echte verkiezingen, als op het moment van de selectie van kandidaten, voor onze online verkiezingen, heeft de leeftijd van 60 jaar al bereikt.

Onze 2 politieke figuren, die altijd worden gekozen op basis van verdiensten, gebaseerd op competentie, eerlijkheid en politieke capaciteit, zullen zeer duidelijke regels respecteren.

Politieke vertegenwoordigers, die politieke activiteiten uitvoeren die onze geverifieerde geregistreerde gebruikers vertegenwoordigen, en die kandidaten zullen zijn bij de echte verkiezingen, nadat ze zijn voorgedragen als kandidaten, of nadat ze zelfkandidaten hebben gehad, en nadat ze hebben deelgenomen aan de selectie van kandidaten, en in online verkiezingen worden volgens zeer gedetailleerde regels gestemd, bij onlineverkiezingen door leden van onze fracties en bij echte verkiezingen door iedereen die stemrecht heeft, het zijn de politici die onze gebruikers en hun kiezers vertegenwoordigen.

De officiële vertegenwoordigers zijn degenen die onze politieke organisatie geografisch en numeriek beheren en worden geselecteerd op basis van verdiensten, vaardigheden, eerlijkheid en vaardigheden om ook al onze internationale, continentale, politieke partijen te leiden. , wijk en lokaal. Ze kunnen worden genomineerd nadat ze zijn aanbevolen, of zelf genomineerd zijn, of zijn geselecteerd via een wedstrijd.

Wij zijn de enige politieke organisatie ter wereld die de politiek nieuw leven inblaast, en daar zijn we trots op, omdat te vaak ouderen, vaak met gezondheidsproblemen, hele landen besturen of een belangrijke rol vervullen, met vaak desastreuze gevolgen.

Op dit punt zullen oudere mensen boven de 60 zich afvragen of ze zijn uitgesloten, of nuttig zijn voor ons project. Niemand zal ooit worden uitgesloten of zelfs gediscrimineerd, de 60-jarige zal een beslissende rol spelen in onze projecten, maar in de groepen specialisten, en in zeer belangrijke speciale groepen, voor de controle of voor de selectie van de beste kandidaten, maar ook in administratieve functies. Ze zullen politieke activiteiten kunnen uitoefenen, maar zonder de mogelijkheid om DirectDemocracyS en onze gebruikers in instellingen te beheren of te vertegenwoordigen. Het hebben van een leeftijdsgrens is niet discrimineren, maar recht doen. Mensen die bijna met pensioen gaan, kunnen de veranderende tijden, de moderniteit en de innovatie niet bijbenen. Er wordt vaak gezegd dat jongeren niets van politiek willen weten. Misschien de oude politiek, die geen rol voor hen speelde en waardoor ze zich niet voldoende vertegenwoordigd voelden. Ons innovatief beleid, dat ouderen beschouwt als een hulpbron, ervaring en ondersteuning voor de jongsten.

Zoals we vaak zeggen, in verschillende artikelen, met 2 verschillende politieke figuren (politieke vertegenwoordigers en officiële vertegenwoordigers), zullen we voor altijd zowel de interne strijd om "macht" als alle belangenconflicten elimineren. Omdat degenen die zich bezighouden met politieke vertegenwoordiging niet het probleem hebben om de partij waar ze vandaan komen te besturen, en ze zullen nooit hoeven te vechten tegen mensen van hun partij die hen niet toestaan te werken voor het welzijn van de gemeenschap. Met een unieke methode om interne strijd te voorkomen, zullen zelfs onze officiële vertegenwoordigers onze politieke partijen met sereniteit beheren en altijd onze politieke vertegenwoordigers en al onze geverifieerde geregistreerde gebruikers helpen en ondersteunen.

Naast de directe rapportage, verificatie en directe controle, door onze geverifieerde geregistreerde gebruikers, van onze politieke vertegenwoordigers, voor, tijdens en na de verkiezingen, wordt ondersteuning, controle en verificatie ook gegarandeerd door onze officiële vertegenwoordigers. Dit komt omdat in de geschiedenis van de politiek, politici en partijen te vaak de gelegenheid hebben gehad om alleen hun eigen belangen te behartigen, waarbij ze vrijwillig hun kiezers vergeten, dus dubbele controle is essentieel.

Voor degenen die tot nu toe geen politieke partij of politieke vertegenwoordiger konden vinden die hen zou kunnen vertegenwoordigen, zijn wij zeker de beste oplossing. Elke persoon zal andere betrouwbare mensen vinden, en als ze willen, kunnen ze persoonlijk solliciteren, volgens zeer duidelijke, eenvoudige regels, gebaseerd op kwaliteit, verdienste, competentie en eerlijkheid. Dus niet stemmen, dat is zeker niet de oplossing. Het is comfortabeler en bovendien neemt u geen enkele verantwoordelijkheid. Maar weten we zeker dat het de oplossing is om anderen te laten beslissen wie ons moet vertegenwoordigen? Onze toekomst aan anderen geven is geen goed idee. En als we daarentegen met z'n allen politiek bedrijven, in het belang van iedereen, is dat dan niet beter voor iedereen?

"Een van de straffen waar je recht op hebt als je niet aan de politiek deelneemt, is dat je wordt geregeerd door minderjarigen." Dat zei Plato. Dus kiezen we samen de beste, zelfs door onszelf toe te passen als dat nodig is.

Dus richten we ons eerst, tot degenen die niet tevreden zijn met het huidige beleid, en tot degenen die niet hebben gestemd, omdat ze niet de juiste kandidaten hebben gevonden.

Zelfs degenen die partijen of vertegenwoordigers bijna acceptabel hebben gevonden, maar de echte hoofdrolspeler willen zijn, kunnen zich bij ons aansluiten.

En tot slot, wie op anderen heeft gestemd en is verraden, of is verraden, vaak voorgelogen of bedrogen door de oude politiek, kan zich registreren en zich bij ons aansluiten.

DirectDemocracyS, met zijn engelen, jong en oud, allemaal verenigd, kan het zeker nooit slechter doen dan de oude, failliete en slechts gedeeltelijk democratische politiek.

We zullen altijd jong en innovatief blijven, omdat we het in ons DNA hebben, maar ook in onze regels.

Dus haat de politiek niet, maar verander het en verbeter het, samen met ons allemaal.

Wees jij, de hoofdrolspelers, voor het welzijn van iedereen!

We wachten op je, en als je wilt, deel het met zoveel mogelijk mensen.

Met oneindig respect, liefde, vriendschap en met de zekerheid dat u de betekenis en het doel van onze politieke organisatie hebt begrepen.

DirectDemocracyS, uw beleid, in alle opzichten!

PS De eerste vergadering, via videoconferentie, van onze eerste officiële vertegenwoordigers uit alle landen van de wereld, samen met onze bestuurders, officiële vertegenwoordigers en speciale en internationale groepen, vond plaats op maandag 18 juli 2022, met voorstellen, discussies, en beslissingen, heel belangrijk. Het volledige programma is al toegestuurd, samen met de modaliteiten en regels voor deelname. Als u onze officiële vertegenwoordigers in uw land wilt worden, hoeft u zich alleen maar te registreren en een persoonlijk profiel aan te maken op onze welkomstwebsite. U moet toegang hebben tot onze officiële website en een eenvoudig aanvraagformulier invullen. Uiteraard zal zoals altijd de beste worden gekozen, ook door middel van verschillende tests, en met een wedstrijd, volgens onze regels.

Succes allemaal.

0
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

የወጣቶች ፖሊሲዎች YP
Politici de tineret
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Friday, 24 March 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Albert Paine said: "What we do for ourselves dies with us, what we do for others and for the world remains and is immort...

Read More...

Select your preferred language, and click on the audio file you want to listen to. Happy listening! If you want to crea...

Read More...

To all women. Best wishes, and all the love and respect, not just March 8th. DirectDemocracyS

Read More...

https://www.directdemocracys.org/ Global Forum, on Modern Direct Democracy, Mexico City 2023. Official message from Di...

Read More...

Since February 24, 2022, the world is no longer the same. A year of pain, for the whole world. What was supposed to be,...

Read More...

There are 2 types of possibilities to join us: free, in which anyone can join us, based on detailed rules, or, on the ba...

Read More...

DirectDemocracyS, in the first periods of its existence, can be compared to an elevator. If too many people get on it, ...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module


Chat Module

Polls Categories

Blog - Categories Module

All menu