Accessibility Tools

Translate

Login Join Us

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
10 minutes reading time (1908 words)

Prvý a jediný na svete

DirectDemocracyS je prvou a jedinou politickou organizáciou v celej histórii ľudstva, na celom svete, ktorá zaviedla autentickú demokraciu a úplnú slobodu do praxe. Po prečítaní všetkých našich článkov ste to pochopili a už vám to nechceme vysvetľovať. Ale to nie je jediná vec, ktorá nás robí jedinečnými a nenapodobiteľnými.

DirectDemocracyS je prvou a jedinou politickou organizáciou v celej ľudskej histórii na celom svete, ktorú vlastnia všetci jej členovia a všetci jej voliči. Vlastne každý náš volič, ak s nami odvedie dobrú prácu, bude sa správať bezchybne, rešpektujúc naše pravidlá, našu metódu a samozrejme, ak si to želá, môže sa stať naším oficiálnym členom (stať sa majiteľom našej webovej stránky a všetkých našich aktivít) zaplatením malého ročného poplatku. Ročný poplatok spolu so súkromnými darmi (bezplatnými a dobrovoľnými) a ďalšími aktivitami nám umožňuje prežiť a vykonávať všetky naše aktivity slobodne, nezávisle a bez problémov.

DirectDemocracyS je prvá a jediná politická organizácia v celých dejinách ľudstva, na celom svete, v ktorej voliči riadia a koordinujú všetky aktivity a všetky rozhodnutia svojich politických predstaviteľov pred, počas a po prvý a jediný raz v r. vo svete aj po voľbách. Sme inovatívni, alternatívy k všetkej starej politike, pretože vždy prvýkrát a jediný raz na svete meníme úlohy. V starej politike si politické strany a politickí predstavitelia vyberajú a navrhujú ľudí (vlastných politických predstaviteľov), volia a navrhujú politické programy, vyberajú a navrhujú všetky zákony, ktoré sú všetci občania povinní rešpektovať. DirectDemocracyS, je prvá a jediná politická organizácia v celých dejinách ľudstva, na celom svete, kde sú to voliči, ktorí vyberajú, navrhujú, ľudia (máme interné voľby), vyberáme a navrhujeme politické programy (my všetci rozhodujú, všetci spolu), volí a navrhuje všetky zákony, ktoré sú naši politickí predstavitelia povinní rešpektovať a uvádzať do praxe. Opakujeme to znova: naši politickí predstavitelia robia všetko, čo od nich voliči žiadajú pred voľbami, počas nich a po nich. Voliči neustále rozhodujú a politickí predstavitelia vykonávajú.

DirectDemocracyS je prvá a jediná politická organizácia v celých dejinách ľudstva, na celom svete, kde je všetko založené na logike, zdravom rozume, vzájomnom rešpekte všetkých ľudí, rovnosti a zásluhovosti. Kompetencia a čestnosť sú pre nás základnými kvalitami a musia byť prítomné spolu.

DirectDemocracyS je prvá a jediná politická organizácia v celých dejinách ľudstva, na celom svete, v ktorej neexistujú žiadne vnútorné boje a v ktorej nie sú žiadni vodcovia. Každý z našich používateľov a každá z našich pracovných skupín spolu so všetkými ostatnými používateľmi a skupinami sú jediným, nesmiernym vodcom. Všetci za jedného, jeden za všetkých je motto, ktoré vždy uvádzame do praxe.

DirectDemocracyS je prvou a jedinou politickou organizáciou v celej histórii ľudstva, na celom svete, ktorá sa zrodila, aby vytvorila alternatívy, všetky inovatívne, ku všetkej starej politike, bez akejkoľvek konfrontácie. Narodili sme sa, aby sme stavali nové cesty, cestovali všetci spolu, určite nie preto, aby sme sa zrazili, alebo aby sme bojovali, proti niekomu alebo proti niečomu.

DirectDemocracyS je prvá a jediná politická organizácia v celých dejinách ľudstva, na celom svete, ktorá nevytvára žiadne spojenectvá, volebné koalície a politické dohody s inými politickými silami. My, ak vyhráme, vládneme tým najlepším spôsobom, ak prehráme, vytvárame zdravú, lojálnu a čestnú opozíciu, navrhujeme a zdieľame naše riešenia. Vždy budeme hlasovať za všetko, čo považujeme za užitočné pre obyvateľstvo, a proti všetkému, čo nie je užitočné pre každého. Budeme to robiť vždy, splníme každé želanie našich voličov. Budeme spolupracovať so všetkými politickými silami bez toho, aby sme kedy bojovali o kreslá alebo o vedúce úlohy. Nevytvárame spojenectvá, koalície ani dohody a vždy ideme sami, pretože sme prví a jediní na svete, ktorí majú v sebe ľudí každej politickej ideológie, pochádzajúci z každého typu starej politickej sily. . To všetko bez toho, aby sme mali „vnútorný odpor“, pretože vždy o všetkom rozhodujeme spolu.

DirectDemocracyS je prvá a jediná politická organizácia v celej histórii ľudstva, na celom svete, ktorá sa pri vytváraní nového ideálu spolieha na všetkých tých pár dobrých vecí, prevzatých zo starej politiky a všetkých rôznych ideálov. , politicky a eticky dokonalé. Naše skupiny expertov šikovne namiešali veľa nápadov a ideálov, čím eliminovali akúkoľvek negatívnu alebo bankrotovú časť.

DirectDemocracyS je prvá a jediná politická organizácia v celej histórii ľudstva, na celom svete, v ktorej sa rozhoduje informovane. Všetci naši voliči, používatelia, skupiny a politickí predstavitelia sú informovaní, úplným, čestným, slobodným, nezávislým spôsobom, skupinami odborníkov, špecialistov, o každej téme, aby si vždy vybrali pre dobro všetkých. Naši odborníci okrem informovania prezentujú všetky možné alternatívy a všetky dôsledky pre každé prijaté rozhodnutie. Pravda, založená na poznaní, je vždy prítomná, a to profesionálnym spôsobom.

Aký je úžitok z tohto dlhého zoznamu toľkých vecí, v ktorom sme prví a jediní na svete?

Používa sa na uvedenie politickej témy. Dnes budeme hovoriť o sile. Urobíme to súhrnne, aj keď budeme robiť veľa článkov, veľmi podrobných. Nechceme vám prezrádzať priveľa historických podrobností, ale budeme hovoriť konkrétne.

Obmedzme sa na konštatovanie, že počas celej histórie ľudstva bolo bohatstvo, teda peniaze, materiálne statky a moc vždy na prvom mieste, pre celú politiku a pre všetkých ľudí. Chamtivosť a chamtivosť nás všetkých núti robiť najrôznejšie kompromisy. Aj s naším svedomím.

"Moc vyčerpáva tých, ktorí ju nemajú." Toto je bezpochyby najznámejší aforizmus medzi aforizmom Giulia Andreottiho, významného a kontroverzného talianskeho politika.

Všetci ste zo všetkých našich predchádzajúcich článkov pochopili, že jediní, ktorí nemajú moc v celej histórii ľudstva, sú voliči, teda ľudia. Neexistujú ľudia s 2 funkčnými neurónmi, ktorí by mohli povedať: v mojej krajine je autentická demokracia a úplná sloboda.

V starovekom Grécku počas čiastočnej priamej demokracie ženy, otroci a chudobní ľudia nevolili.

V modernom Švajčiarsku existuje veľa obmedzení a „formalít“, ktoré je potrebné zaviesť, aby ľudia mohli rozhodnúť, o ktorých rozhodujú politické sily (aby nestratili moc a kontrolu). Dokonca aj ich "priama demokracia" je len čiastočná a fasáda. Pripravíme článok venovaný výlučne Švajčiarsku, aby ste pochopili, prečo sa k nám mnohí švajčiarski občania pripájajú, keď hovoria, že sme jediní skutočne demokratickí.

Moc je pre všetku starú politiku nevyhnutná. Na jej získanie sú potrebné volebné súhlasy, čo sú hlasy, vo voľbách, ktoré dávajú ľudia, teda obyvateľstvo. V celej politike pred nami sú voľby jediným momentom skutočnej demokracie, v ktorej sa podľa niektorých „demokracia“ uvádza do praxe. Ten falošný a čiastočný, v ktorom sú ľudia oklamaní, že s niečím počítajú, že sú rozhodujúci. Namiesto toho nerobia nič iné, len legitimizujú „krádež moci“, ktorá z myslí, rúk a sŕdc ľudí končí v chamtivých rukách politických strán a politických predstaviteľov, ktorí dlhé roky rozhodujú a všetko preverujú . Často podčiarkujeme slová „na mnoho rokov“, pretože počas tohto obdobia ľudia, ktorí by teoreticky mali držať všetku moc, nepočítajú absolútne za nič. Keď je už rozhodnuté o víťazovi, vo voľbách už úloha rozhodovať neprináleží ľuďom, ale politickým stranám a ich politickým predstaviteľom.

Mnohí odborníci nám (v snahe legitimizovať tento podvod) vysvetľujú, že svojim hlasom ľudia rozhodujú o tom, kto má rozhodnúť, až do ďalších volieb a že ak víťazi vo voľbách neodvedú dobrú prácu, po mnohých rokov, môžu hlasovať za iných. Právne je to tak, v skutočnosti politické strany a ich politickí predstavitelia predkladajú volebný program s mnohými krásnymi sľubmi, aby získali hlasy, a teda získali moc. Problém je v tom, že tí zo starej politiky nerobia vždy presne to, čo sľubujú, a preto často zrádzajú svojich voličov, ktorí ich nemajú ako „prinútiť“, aby svoje sľuby dodržali, na základe čoho sú vybraní. . Do nasledujúcich volieb musia ľudia bezmocne svedčiť o riadení moci ľuďmi, ktorí dohody nerešpektujú. Čo je pre nás obyčajných smrteľníkov skutočným zločinom, ako napríklad: zneužívanie ľudovej dôverčivosti na starú a zastaranú politiku a normálnu prax. Ďalej je to trestný čin „politického“ podvodu, trestný čin „politického“ klamstva, vždy nepotrestaný.

Keď sa dostanú k moci, často premýšľajú o svojich vlastných záujmoch.

V mnohých krajinách dochádza k určitému striedaniu rôznych politických síl, či koalícií vo vláde. V skutočnosti voliči často menia názor a vidia len málo užitočných výsledkov. Často „zamiešajú karty“ (hlasujú za ostatných), pričom nevedia, že je to celé „rozdávanie kariet“, ktoré je zmanipulované. V skutočnosti, kto z nás nikdy nezmenil názor (a nevolil iné politické sily)? Často sa presúvame z jednej politickej strany do druhej, rovnako ako sa politickí predstavitelia presúvajú z jednej strany do druhej. Zmeniť názor určite nie je hriech, ale podľa nášho názoru sa trestným činom stáva, keď politický predstaviteľ zvolený v koalícii alebo v politickej strane zmení koalíciu alebo politickú stranu bez toho, aby predtým odstúpil. Aj vtedy si to môžete rozmyslieť, no ak to urobíte (po zvolení), najprv musíte dať výpoveď a umožniť ľuďom vybrať si iného kandidáta. Hovoríme to z jednoduchého dôvodu, že nemáme istotu, že by bol politický predstaviteľ zvolený (v predchádzajúcich voľbách), ak by patril k inej politickej strane alebo inej koalícii.

My v DirectDemocracyS sme celý tento dlhý zoznam nespravodlivých vecí vyriešili navždy, dômyselným spôsobom, vďaka našim pravidlám a našej metóde.

Samozrejme, nie každý si rád „špiní ruky“ spoluprácou s nami. Nie každý rád robí prácu tých, ktorí sú za ňu platení v starej politike (aj keď ju nerobia úplne). Mnohí sa nás pýtajú: za čo im platíme? Odpovedáme, stručne, platíme im, aby robili, ako sa rozhodnú, ich voličov. Ľudia, ktorých zastupujú v inštitúciách. Stará politika ich na druhej strane platí, aby slúžila záujmom ich koalície, ich politickej strany, financií, ekonomiky a niekoľkých ľudí (zvyčajne bohatých a mocných).

Možno ste pochopili, že medzi DirectDemocracyS a ostatnou politikou sú nejaké „malé rozdiely“ a je to jasne vidieť.

Ale povieme vám tajomstvo, kým sa k nám niekto pripojí, pomyslí si: ak sa zaregistrujem, vytvorím si osobný profil a začnem pracovať s DirectDemocracyS, čo získam? Každý myslí na moc, kontrolu, bohatstvo, peniaze, materiálne statky a svoje záujmy. Vidiac, že tu je všetko inak a určite lepšie, mnohí radšej pôjdu „politizovať“ inam, kde budú môcť mať osobné, možno väčšie výhody. U nás musíte konkrétne pracovať 20 minút denne, prípadne aspoň 2 hodiny týždenne, rozhodovať, navrhovať, kontrolovať, riadiť všetky naše aktivity a aktivity našich politických predstaviteľov. Priama a nepretržitá angažovanosť všetkých našich používateľov je nevyhnutná na to, aby sme mohli vykonávať konkrétnu a užitočnú prácu pre každého.

Ako sme povedali, sme prví a jediní na svete, ktorí toto všetko urobili.

Prví a jediní, ktorí sa narodili a všetci spoločne pracujú na zmene a zlepšení sveta.

Stará politika a mnohé skupiny falošných „inovátorov“ vám povedia, že sú najlepší, ponúknu vám aj bonusy (peniaze, bohatstvo, materiálne statky) a ako vždy veľa krásnych prísľubov, ktoré sa však nikdy nesplnia. zachované. Koniec koncov, robia to už dlho, s výsledkami, ktoré všetci poznáme. Aj oni sa budú snažiť zmeniť, pokúsiť sa vyzerať ako my, s výsledkami, ktoré sami uvidíte (budú katastrofálne). Niektoré skupiny na sociálnych sieťach sa nás dokonca pokúšajú kopírovať (čo vám dáva pocit, že sú slobodnejšie a spravodlivejšie ako my), ale sú odsúdené na neúspech, pretože každé z našich pravidiel a každá z našich metód funguje len vtedy, ak sa robí všetko spolu, presne tak, ako to robíme my. Všetky tieto pokusy zlyhajú kvôli neustálemu „hľadaniu moci“, kvôli vnútorným stretom, vonkajším bojom, rozdeleniam, osobným záujmom a niektorým malým skupinám manažérov, finančným a ekonomickým záujmom.

Táto „moc“, ktorú riadime a zdieľame my, všetci, ostatní, nemôže a nikdy nebude uvedená do praxe. Ďakujeme všetkým, ktorí sú s nami, aj tým, ktorí sa časom pridajú, vždy vybraní, aby zachovali a chránili všetky naše nápady. Narodili sme sa, aby sme boli prví a jedineční vo všetkých dobrých veciach, skutočne v každom zmysle.

Ako vždy hovoríme, príde čas, keď nás bude môcť každý spoznať a vybrať si z dvoch možností: všetku starú politiku alebo DirectDemocracyS.

A všetci presne vieme, ktorú politickú cestu si zvolia všetci dobrí ľudia a nakoniec zvíťazí obyvateľstvo a bude mať moc predpovedanú slovom demokracia, o ktorej stará politika vyhlasuje, že nemá právo a dôvod.

1
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Prvi in ​​edini na svetu
په نړۍ کې لومړی او یوازې
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Monday, 29 May 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Technology is part of the evolution of the human being, and should be treated and managed by competent people. It should...

Read More...

DirectDemocracyS. Official Rules Group. Disciplinary regulation. Persona non grata. Based on our rules, any user who...

Read More...

Democracy means power to the people. A beautiful word, made up of important words. Power, to the people, has a clear mea...

Read More...

Since May 4, 2023, we have started the 10th phase, of registering new users. Some rules have changed, above all to make...

Read More...

In the life of every human being, there have always been 2 forces, a positive one, which we call good, and a negative on...

Read More...

DirectDemocracyS, Special Administration Group, External Communication Group, Social Network Representation Group and ot...

Read More...

DirectDemocracyS. Law Special Group. Regulation Group. Personal Profiles group. The personal profile, created throug...

Read More...

We have to respond to the many people who are desperate. The reason for their desperation is unfortunately us, and our D...

Read More...
No More Articles

Login Form

Our mailing subscription form

Chat Module

Polling

Which feature of DirectDemocracyS do you prefer?
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Blog - Categories Module

Specials Polls

Do you think it's right, keep out of all our activities, every religion?

All menu