Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
8 minutes reading time(1542 words)

Poďme spolu zmeniť a zlepšiť svet CIWT

https://www.directdemocracys.org/

Chcete zmeniť a zlepšiť svet?

Ak je vaša odpoveďáno a chcete to urobiť konkrétne, odporúčam vám prečítať si túto správu pozorne, bez predsudkov, povrchne a s otvorenou mysľou.

Jediný spôsob, ako zmeniť svet, je cez politiku, cez zákony vytvorené v záujme celej populácie.

Jediný spôsob, ako zlepšiť svet, je spolu s DirectDemocracyS, našou politickou inováciou, alternatívou k tej, ktorá existovala pred nami.

Môžete pokračovať v zmene politických strán alebo často meniť svoje referenčné politické osobnosti, môžete tiež zmeniť svoju politickú ideológiu, ale nikdy sa nezmeníte a nikdy neuvidíte, že sa starý spôsob robenia politiky zlepší. Jediná metóda, mať spravodlivú politiku, v ktorej sa slovo rovnosť vždy spája so slovom zásluhovosť, v ktorej sa vždy spája čestnosť, s kompetenciou, v ktorej sú: sloboda a autentická demokracia. Všetci, aj v západných krajinách, žijeme vo falošnej demokracii, tej zastupiteľskej, v ktorej svojim hlasom prinútite politické strany a ich politických predstaviteľov rozhodovať o všetkých zákonoch, čo sú všetky pravidlá, ktoré vy, vy bude musieť nasledovať. Vy volíte strany a oni rozhodnú za vás. Dáte im právomoc rozhodovať a po mnoho rokov na vás už nezáleží.

Na druhej strane meníme a prevraciame úlohy, čím sa zastupiteľská demokracia stáva skutočnou demokraciou, a to implementáciou inovatívnej, alternatívnej metódy, ktorá umožňuje našim voličom prostredníctvom veľmi podrobných pravidiel kontrolovať, rozhodovať, riadiť a ovplyvňovať, každúčinnosť a každé rozhodnutie ich politických predstaviteľov pred, počas a prvýkrát na svete, dokonca aj po voľbách.

Naša politická organizácia dáva ľuďom možnosť rozhodovať a naši politickí predstavitelia splnia a zrealizujú každú požiadavku našich voličov. Kto nás zastupuje v inštitúciách, bude služobníkom jediného pána, ktorým je ľud. Jednou z našich charakteristík je podporovať záujem celej populácie, vždy začínajúc ľuďmi a podnikmi, ktoré majú najväčšie ťažkosti. Aby sme potom pomohli všetkým, bez toho, aby sme čokoľvek zobrali, od tých, ktorí sú bohatí a mocní, etickým, legálnym spôsobom, bez kradnutia, podvádzania, bez klamstva, bez vykorisťovania svojich pracovníkov a bez ničenia alebo znečisťovania našej planéty. Triedne boje, nenávisť, bitky, rozkoly, tie nechávame starej politike, vždy sa radšej zjednotíme a podporujeme v rozmanitosti.

Úplná kontrola našich členov, aby sme prostredníctvom našej priamej demokracie prinútili politiku konať presne v záujme celej populácie. Touto kontrolou voličov nad vyvolenými totiž nerobíme nič iné, len dávame zmysel a autentický význam slovu demokracia, ktorá zabezpečuje, že moc je v rukách a mysliach obyvateľov.

Mnohí, budú sa pýtať, čo ak si obyvateľstvo nevyberie dobre? Máte pravdu, nie všetci občania sú odborníkmi na všetky druhy tém. Máme však jednoduché, bezpečné a spoľahlivé riešenie. Po mnoho rokov sme kontaktovali, kontaktujeme teraz a opäť sa v budúcnosti spojíme s mnohými skvelými hlavami, ktoré nie sú kompromitované, so starými politickými, ekonomickými a finančnými systémami. Tieto skvelé mysle, spolu s našimi ďalšími členmi, sme ich zaradili do skupín špecialistov, slobodných, nezávislých, overených, úprimných, čestných, kompetentných a spoľahlivých. Obyvateľstvo v rôznych geografických skupinách, ale aj naši jednotliví politickí predstavitelia budú mať preto odborníkov, ktorí ich budú vždy komplexne informovať o rôznych problémoch, pričom vždy predstavia všetky možné alternatívy a predpokladané dôsledky. pre každú z rôznych možností. Je zrejmé, že vždy budú rozhodovať všetci naši členovia v rôznych geografických skupinách.Ďalej vám kladieme otázku: Ste skutočne presvedčený, že tradičné politické strany a ich politickí predstavitelia sú skutočne pripravení, kultivovaní a majú riešenia na všetky problémy? Je stará politika kompetentná, slobodná, nezávislá od ekonomických a finančných systémov? Dodržiava stará politika všetky svoje sľuby? Uvádza stará politika skutočne všetky svoje programy do praxe? Slúži stará politika záujmom všetkých, alebo len časti, často bohatých a mocných?

Každý náš oficiálny člen je zaradený na základe svojej prípravy, vzdelania a na základe práce, ktorú vykonáva, do skupín odborníkov, ale aj do špeciálnych skupín: administrácia a riadenie všetkých našich aktivít, v špeciálnych bezpečnostných skupinách a kontrole av každej pracovnej skupine. Každý náščlen si tak v skupinách, v ktorých bude pracovať, bude môcť skontrolovať, nahlásiť, prípadne opraviť drobné nepresnosti. Každý, kto všetko riadi, s toľkými geniálnymi mysľami a s malou prácou (užitočnou pre každého), nemôžeme zlyhať.

A ako by to nestačilo, všetci naši členovia sú jedinými, individuálnymi, nekumulatívnymi a neprevoditeľnými vlastníkmi našej politickej organizácie, našej webovej stránky, každej z našich zložiek a všetkých našich aktivity.. Opäť po prvýkrát na svete budú voliči, ktorí sa k nám pridajú, vlastníkmi, „akcionármi“ všetkého, čo vytvoríme. Vyhneme sa tak vplyvu financií a ekonomiky v našej politike, ako sa to bohužiaľ niekedy stáva v tradičnej politike. Okrem toho, keďže všetko patrí všetkým, každý bude mať záujem o fungovanie vlastnej politickej organizácie.

Rozhodli sme sa však inovovať každý sektor, nielen politiku, ale aj: ekonomiku, financie, informácie, školstvo, tlač a každý druh činnosti, aby sme sa konečne stali slobodnými, nezávislými, spravodlivými, s rovnakými možnosťami pre všetkých, odmeňovanie tých, ktorí si to najviac zaslúžia. Každý, kto má víťazný, inovatívny nápad, ktorý bude považovaný za užitočný, ho bude môcť realizovať spolu s nami všetkými.

Nie sme a nikdy nebudeme proti politike, proti ekonomike, proti financiám alebo proti systému. Z jednoduchého dôvodu, že sme a vždy budeme alternatívni, nekompatibilní a úplne inovatívni so všetkým, čo doteraz existovalo.

S naším narodením je tu konečne nová cesta, ísť všetci spolu, s rovnakými právami a rovnakými povinnosťami, bez akejkoľvek diskriminácie.

Nikdy nebudeme robiť politiku proti niekomu alebo proti niečomu, ale vždy v prospech všetkých, čím vytvoríme pre každého tú najlepšiu príležitosť prejaviť svoj individuálny a skupinový potenciál.

Určite máte politickú ideológiu, ktorú milujete a pre ktorú máte podporu, takmer ako športový fanúšik.

Čo ak vám povieme, že medzi našimi členmi sú niektorí z najlepších tvorcov politík na celom svete z toľkých krajín? Títo experti vzali každú malú pozitívnu a užitočnúčasť z každej ideológie a starej politickej sily, ktorá existovala v dejinách ľudstva, odstránili každú negatívnu časť, každú chybu a často aj každú hrôzu. Títo naši experti, naši oficiálni členovia, vytvorili našu prakticky dokonalú politickú ideológiu. Budete prekvapení, keď začnete objavovať to, čo sme vo veľkom utajení tvorili viac ako 14 rokov, predtým, ako to oznámime veľmi malému počtu vybraných ľudí.

Každý náš projekt, každá naša činnosť je založená na logike, zdravom rozume, hodnotách, ideáloch, princípoch, metódach a pravidlách, ktoré môže zdieľať, podporovať a rešpektovať každý, kto sa k nám pridá. Každý z našich používateľov uvádza do praxe naše riešenie na všetky neduhy sveta, ktorým je: vzájomný rešpekt všetkých ľudí.

Možno budete mať problémy s pochopením obrovského potenciálu toho, čo sme vytvorili a čo vytvárame, a dúfame, že budeme naďalej vytvárať a spravovať spolu s vami. Preto vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali, a to aj niekoľkokrát, akékoľvek verejné informácie, viditeľné bezplatne a nezáväzne na našej oficiálnej webovej stránke.

Naša webová stránka je napísaná v angličtine, ale stačí zmeniť jazyk v našom formulári, vedľa nášho loga, výberom preferovaného jazyka, v rozbaľovacej ponuke, ktorá sa otvorí, kliknutím na angličtinu a za pár sekúnd každúčasť v angličtine a každá z našich stránok bude k dispozícii preložená do viac ako 120 jazykov. Máme tiež blog, verejné stránky a skupiny v mnohých jazykoch, kde si kliknutím na kategóriu vášho jazyka a následne na názov každého článku (príspevku) môžete prečítať obsah. Zverejnili sme množstvo informácií, no to, čo vidíte na našej stránke, je len špičkou ľadovca. Skutočná, obrovská práca sa odohráva vo vyhradených priestoroch so všetkými bezpečnostnými opatreniami a pokojom, aby sa dalo dobre pracovať. Radšej zverejňujeme len veci, o ktorých sa v obmedzených oblastiach diskutuje, hlasuje a o ktorých sa rozhodlo priamo zainteresovanými.

Priatelia, aby sme boli nezávislí, slobodní a vyhli sa cenzúre, rušeniam, blokovaniu alebo plytvaniu časom, vykonávame všetky naše aktivity iba a výlučne na našej oficiálnej webovej stránke, pričom sa obmedzujeme na minimálnu prítomnosť, iba informatívnu, na sociálnych sieťach sieť a ďalšie webové stránky.

Uzatvárame malúčasť, ktorá sa mnohým nepáči. Svet sa nemení a nezlepšuje sa sám od seba a od každého z našich používateľov očakávame jednu z najdôležitejších vecí, ktoré všetci máme. Maláčasť vášho voľného času. Naši štatistici vypočítali, že na to, aby boli výsledky užitočné, každý potrebuje asi 20 minút denne, v priemere asi 2 hodiny týždenne. Toto je jediná vec, ktorú očakávame od všetkých našich používateľov.

Úlohy, ktoré s nami môžete vykonávať v rámci politického projektu, sú rôzne, ako napríklad hlasovanie za rôzne rozhodnutia, ktoré sa majú prijať, riadenie našich skupín, pomoc iným používateľom a sprístupňovanie vašich vedomostí iným.

Pretože každý z nás, teda aj vy, viete urobiť niečo dobré, máte svoje schopnosti, svoje vášne a svoje „špeciality“.

Koniec koncov, všetci trávime veľa času tým, že sa márne sťažujeme a hovoríme, že veci nie sú v poriadku, že tých 20 minút denne na to, aby sa zmenili a zlepšili, konkrétne pre dobro všetkých, sa nezdá byť príliš veľa obetí.

Ak sa vám páči, čo ponúkame, po informovaní sa k nám pridajte a šírte túto správu čo najviac, vložte naše logá (nájdete ich na rôznych sociálnych sieťach), do svojich titulných obrázkov na sociálnych sieťach, hovorte o nás , so svojimi príbuznými, priateľmi a kontaktmi.

Vina za svet, ako je ten, v ktorom žijeme, je na nás všetkých, takže všetci spoločne ho musíme zmeniť a zlepšiť. Máme morálnu povinnosť to urobiť pre nás a pre budúce generácie. Neuspokojíme sa s kritizovaním a upozorňovaním na problémy, ale s riešením všetkých problémov, ktorým sme sa nedokázali vyhnúť. Obnovujeme našu otázku. Chcete zmeniť a zlepšiť svet? Pridajte sa k nám a dajte o nás vedieť aj ostatným.

S úctou, rešpektom a nádejou, že sme sa vyjadrili jasne, vám posielame všetko najlepšie a pozdravujeme.

DirectDemocracyS, vaša inovatívna, alternatívna politika, skutočne, v každom zmysle!

1
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Spremenimo in izboljšajmo svet skupaj CIWT
راځئچېپهګډهنړۍتهبدلونورکړواوښهکړو CIWT
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Thursday, 02 February 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Albert Paine said: "What we do for ourselves dies with us, what we do for others and for the world remains and is immort...

Read More...

Let's get one thing straight right away. DirectDemocracyS loves, respects, protects, helps, and accepts good people, of...

Read More...

Everyone knows that to access our website, after registering, and creating your personal profile, after clicking on the ...

Read More...

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu