Accessibility Tools

  Translate

  Breadcrumbs is yous position

  Blog

  DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
  Font size: +
  21 minutes reading time (4217 words)

  Russische invasie van Oekraïne

  Meer dan 100 dagen na de invasie van Oekraïne door Rusland, moeten we enkele antwoorden geven aan de vele bezoekers die ons blijven vragen wat het officiële standpunt is van DirectDemocracyS, met betrekking tot dit verschrikkelijke historische moment.

  DirectDemocracyS, en alle gerelateerde projecten, en al onze geverifieerde geregistreerde gebruikers, zijn, en zullen voor altijd zijn, tegen elke vorm van geweld. Dus tegenover een invasie zonder enige andere logica dan economische redenen, door Rusland, tegen Oekraïne, tegen elke gewelddadige actie, zelfs door een persoon, tegen een ander, staan we aan de kant van degenen die het zichzelf verdedigt, en we kunnen niet om welke reden dan ook aan de kant van de aanvaller staan. Er zijn veel dingen om te analyseren, en we zullen het kort samen doen, aangezien onze speciale groepen, die zich met dit onderwerp bezighouden, de eerste resultaten van hun werk presenteren.

  Zoals al gezegd, in verschillende van onze communicaties, is elke persoon voor ons belangrijk, of ze nu voor of tegen ons zijn, elke bevolking wordt door ons op precies dezelfde manier geliefd en gerespecteerd. Elke cultuur en elke religie, elke taal en elke traditie, wordt en zal voor altijd door ons worden beschermd en gedeeld, zolang je niet probeert om onze activiteiten te stoppen, en zolang het niet tegen onze idealen is, onze waarden en onze regels van gezond verstand.

  Mensen, we verdelen ze alleen in goed of slecht, intelligent of dom, competent of incompetent, eerlijk of oneerlijk, te goeder trouw of te kwader trouw.

  We houden er niet van om te generaliseren, noch dat sommige bevolkingsgroepen zich superieur voelen aan anderen, niet vanwege het gevaar en de domheid van degenen die generaliseren, maar omdat geen enkel volk superieur is, geen religie beter is, geen cultuur groter is, geen taal beter is. We maken allemaal deel uit van de grote wereldfamilie, zonder mensen die meer geliefd zijn bij de goden, en zonder iemand die als beter kan worden beschouwd dan anderen. Misschien gelukkiger om in een bepaald geografisch gebied geboren te zijn, maar ook dat is een relatieve factor. Geen enkele religie, cultuur, traditie of persoon probeert ons te stoppen of te vertragen, omdat we verenigd zijn, en vooral omdat we alles al hebben voorzien en berekend, en de tijd zal ons gelijk geven. We geven niet en zullen niemand lastig vallen, maar niemand heeft het recht om zich met onze activiteiten te bemoeien. Alleen onze geverifieerde geregistreerde gebruikers, die de eigenaren zijn van al onze websites en van al onze activiteiten, kunnen ons gemeenschappelijk werk positief beïnvloeden.

  Dus we herhalen het, we houden van de Russen en de Oekraïners, zoals we van alle andere volkeren op aarde houden. We hebben geen voorkeur gehad, we hebben geen voorkeur en zullen nooit een voorkeur hebben, we discrimineren niemand, en bovenal handelen we altijd op dezelfde manier, met consistentie: iedereen die gewelddadige acties uitvoert, wordt door ons veroordeeld, en zeker uitgesloten, en onmiddellijk geïsoleerd. Maar pas op, we doen het niet met de hele bevolking, maar alleen met degenen die gewelddadige initiatieven bevelen, uitvoeren of goedkeuren en steunen.

  Laten we na dit uitgangspunt verder gaan met een korte analyse van de situatie en onze officiële standpunten wat beter uitleggen.

  Degenen die op zoek zijn naar een geopolitieke motivatie voor de Russische invasie tegen Oekraïne zullen die nooit vinden, omdat die niet bestaat, hoezeer sommigen ook proberen, met resultaten die ons hun domheid doen begrijpen, om de keuze van Poetin met verschillende argumenten te motiveren, en van zijn dictatoriale en oligarchisch regime, om Oekraïne aan te vallen. Ze proberen het op alle mogelijke manieren, met onzinnige uitspraken als: als Oekraïne zich bij de NAVO had aangesloten, vormde dat een gevaar voor de veiligheid van Rusland. Maar vreest een land met zo'n 6.000 kernkoppen en strijdkrachten zoals de Russische werkelijk voor zijn eigen veiligheid? Wie soortgelijke zinnen zegt, beledigt zijn eigen intelligentie en die van anderen. Probeer serieuze mensen te zijn en uiteindelijk te studeren. Oekraïne, zoals elk land in de wereld, moet volledige en totale soevereiniteit genieten, respect voor grenzen, de vrijheid om onafhankelijk te beslissen in welke militaire allianties, of in welke economische markten, te betreden of te verlaten. Geen enkel land, groot of klein, rijk of arm, machtig of zwak, heeft het recht om te beslissen over het lot van een bevolking of een land.

  Of sommige "onbekwaam analisten" bekritiseren het feit dat de botsingen in Donbass, na meer dan 8 jaar, moesten worden gestopt om minderheden te beschermen, en in sommige gevallen in bepaalde meerderheidsgebieden, tegen het "pesten door de Oekraïense regering" . De botsingen in de pro-Russische gebieden waren wederzijds, en niet alleen van de ene kant naar de andere. Conflictoplossingen worden gemaakt met diplomatie, en met politiek, wanneer ze moeten worden gedaan. Als er geen onderhandelingen en bilaterale ontmoetingen zijn, betekent dit dat de meesters van de wereld al hebben besloten en dat het lot voor iedereen is bezegeld. Wanneer er de eerste aanval is, betekent dit in plaats van een compromis dat het bedrijfsleven het goed zal doen, voor veel van die niet-menselijke wezens die de wereldeconomie aandrijven. Etnische botsingen, vaak kunstmatig gecreëerd, worden gebruikt om de voorwaarden te scheppen voor militaire actie.

  Aan de andere kant zullen degenen die historische of culturele redenen zoeken, als ze grondig onderzoeken, slechts 2 landen vinden, en 2 broedervolken, die Kaïn en Abel zijn geworden, om wapenproducenten en wederopbouwbedrijven te verrijken (omdat er 2 tijden met conflicten), dus alleen voor de hebzucht en de wreedheid van een paar mensen, lijden veel mensen. Laten we daarom, als we precies willen zijn, aan de oorzaken, de totale onderwerping van de wereldpolitiek, aan de economische macht toevoegen. Maar het is nu zeker niet begonnen, dit beleid dient de sterke mogendheden, de geschiedenis staat vol van dergelijke voorbeelden.

  Poetin en zijn medewerkers zijn, misschien vrijwillig, omdat het hen toch uitkomt om de militaire arsenalen te moderniseren en te vernieuwen, ze zijn in de val gelopen van het Westen (die meesters zijn in het organiseren van conflicten om een paar criminelen te bevoordelen), of ze zijn medeplichtigen ook zij, de Russen, van dit georganiseerde conflict. Onze bevestiging valt niet te ontkennen, omdat het voldoende is om te kijken naar wat voor soort verouderde bewapening het eerste deel van het conflict plaatsvond.

  Toen Rusland troepen begon te verzamelen aan de Oekraïense grens, zou een president van de Verenigde Staten die deze rol waardig is, naar Moskou vliegen om een ramp te voorkomen. Maar nee, want de presidenten van beide supermachten zijn dat in bijna hun hele geschiedenis geweest, zijn geweest en totdat we de verkiezingen in beide landen winnen, zullen ze voor altijd slaven zijn van hun meesters, die andere belangen hebben. Het kwam niemand uit om de oorlog te stoppen en te voorkomen, want als ze dat niet in Oekraïne hadden gedaan, zouden ze andere landen hebben gevonden om te veroordelen. We schrijven niets over Europa, of liever de Europese Unie, omdat ze zo verdeeld zijn over alles, dat ze gemakkelijk hun naam zouden kunnen veranderen in Verdeeld Europa, zou logischer zijn. Dus de 2 presidenten van de 2 militaire supermachten hebben elkaar niet persoonlijk ontmoet, maar zelfs geen videogesprek, misschien wel wereldwijd, om alle echte redenen en de enorme belangen achter deze en andere oorlogen te laten weten. ? De wereldbevolking verdient het om te weten hoezeer deze 2 onbekwaam slaven zijn van economische macht, en hoe ze het niet verdienen om de bevolking te vertegenwoordigen die hen heeft vertrouwd. 2 populaties, Russisch en Amerikaans, bestaande uit 99% goede mensen, maar het is de 1% (de slechte en machtige) die de touwtjes in handen heeft van deze 2 marionetten, die alleen als boegbeeld fungeren voor degenen die het lot van de planeet. De wereldbevolking verdient het om de waarheid te weten, want wij, de bevolking, moeten beslissen, en niet onze "vertegenwoordigers", die achter onze rug om handelen en complotten smeden. Wij zijn het die bang zijn als er een nucleaire oorlog dreigt, die een groot deel van de mensheid zou wegvagen, en wij zijn het die hun verklaringen, hun verontschuldigingen en vooral hun ontslag moeten eisen.

  China, dat de economische mogelijkheid zou hebben om alles te stoppen, zeker als het dat niet doet, zal zijn redenen hebben. We zijn er zeker van dat deze chaos, deze prijzen die iedereen armer maken (met uitzondering van de rijken), deze stijgingen van grondstoffen, brandstoffen, brandstoffen en bijgevolg energie, en allerlei soorten producten, vooral goederen van eerste levensbehoefte, het handig voor de Chinezen. Met duizenden bedrijven die failliet gaan en die tegen belachelijke prijzen kunnen worden gekocht, zullen onze Chinese vrienden, of liever de Chinese maffia, zonder enige moeite veel geld verdienen.

  Je realiseert je dat als we niet allemaal bang zouden zijn voor de mogelijke atoomoorlog, we voor een soortgelijke toename al in de verschillende landen op straat zouden staan om te protesteren en om rechtvaardige hulp te vragen aan de criminelen die ons in alle landen regeren van de wereld. Ja, beste vrienden, we kunnen ze niet op een andere manier definiëren, omdat ze duidelijk en onvermijdelijk onze koopkracht verminderen. Maar maak je geen zorgen, zodra de volgende verkiezingen aankomen, in de verschillende landen, en nadat ze 100 hebben weggenomen, zullen ze ons een 20 geven, en we zullen, zoals altijd, in de val trappen door hen de macht te geven om te vertegenwoordigen ons in de instellingen, en om voor ons te beslissen.

  Maar dit, alleen jij, wij bij DirectDemocracyS, en al onze gerelateerde projecten zullen het doen, we hebben andere methoden. U kent ze goed, en u weet dat wij de enigen ter wereld zijn, echt vrij, en de enigen die het woord democratie in praktijk brengen. Wij zijn de enigen die het recht hebben om onszelf als democratisch te beschouwen, moeten de anderen zeggen, om slechts gedeeltelijk democratisch te zijn. Anders, als ze je vertellen dat je in een democratie leeft, liegen ze tegen je en trap je erin. Bij DirectDemocracyS trappen we er niet meer in, in plaats van te stemmen op een politieke partij, of politieke vertegenwoordiger, van de huidige of vroegere politiek, blijven we liever thuis en zijn we geen handlangers van degenen die uw beslissingsmacht stelen. We willen nieuwe mensen, eerlijk en bekwaam, die precies doen wat ze beloven, en alleen wat wij, en u, hen vertellen te doen.

  Na de invasie gaf de mensheid echter het ergste, zowel voor dood, geweld, angst, maar ook met min of meer verhulde dreigementen om kernwapens te gebruiken, en om ons allemaal te laten braden, in het geval van "ongeplande" interventies. Deze dreiging van Poetin en zijn volgelingen zal hopelijk door niemand van ons worden vergeten. Op het juiste moment, en zeker het juiste moment zal komen, die komt voor alle tirannen, zullen ze zich moeten bekeren van het zaaien van dode, gewonde en angstaanjagende miljarden mensen.

  Ik bedoel, moeten we echt in angst leven, voor een 1% van de bitchy mensen op aarde? We kijken uit naar het moment waarop wij, en degenen die zich bij ons voegen, zullen veranderen en de wereld zullen verbeteren, we zullen allemaal samen licht werpen op alles wat er te weten valt. We zullen alle schuldigen en hun handlangers kunnen vinden, proberen en straffen.

  Het complot om de oorlogen te beginnen is altijd hetzelfde, provocaties van verschillende kanten, en dan verschillende activiteiten van de geheime diensten, onbekwaam politieke adviseurs, en dan begint het. De hel breekt los, en voor de verandering zijn degenen die het verliezen altijd de goede mensen.

  Een willekeurig land wordt willekeurig gekozen, er ontstaan spanningen tussen verschillende etnische groepen, haat, sommige gewonden en sommige doden, sommige politici, die op zoek naar roem er misbruik van maken, zoals een jakhals of een gier, een burger met een dorst naar wraak, een of andere loser nationalist, en het slagveld is klaar.

  De neponderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, aan het begin van de invasie, waarin niemand geloofde, de verschillende telefoontjes, de wereldpolitiek zouden heel goed van baan kunnen veranderen en gaan werken in de entertainmentwereld. Met alle respect, voor alle grote acteurs, maar er zijn geen betere acteurs dan deze politici, de oude en huidige politiek.

  Sommigen zullen ons vragen: hoe zit het met Europa? Europa pretendeert verenigd te zijn. Zelfs als dat niet zo is, lanceert het echter sancties die nergens toe tellen, en in de eerste plaats schade toebrengen aan zichzelf en zijn burgers. Sancties dienen alleen om Poetin en zijn dienaren in zijn eigen land te krijgen.

  Ze hebben het allemaal over het geven van wapens en het opleggen van sancties. Maar zelfs op een tragische manier, tegen de Russische cultuur en sport, die geen schuld hebben, als ze worden geleid door een tirannieke dictator, en hun land in handen is van boegbeeld-oligarchen, die naar believen controleren en beheren, zonder enige verdienste , bijna alle rijkdommen van Rusland. Maar we hadden zeker liever een reactie van het Westen gehad, om aan tafel te gaan zitten en een diplomatieke oplossing te vinden. Maar laten we eerlijk zijn, is er iemand die gelooft dat gewapende strijd een leider van een land ergert? Oorlog is geschikt voor iedereen, behalve voor de burgerbevolking en voor de arme soldaten, gestuurd om zelfmoord te plegen, voor de trots van een paar criminelen, en om mensen te verrijken die het niet verdienen.

  Velen zullen zeggen dat het Oekraïense volk moet worden geholpen om zichzelf te verdedigen. En het is volkomen terecht, we zullen nooit aan de kant van Goliath staan, maar aan de kant van David (en daarom moet de slinger aan David worden gegeven). We kunnen de pestkop niet aanmoedigen, maar logischerwijs moeten we de pestkop aanmoedigen. Het verplicht ons in gezond verstand en rede. Hoe zouden we iemand die wordt aangevallen vanuit de Verenigde Staten of een ander land toejuichen.

  Dus, beste vrienden, om Oekraïne te helpen zichzelf te verdedigen, is het een morele verplichting, van elk land en van elke burger van de aarde, om wapens en mensen te sturen om te vechten voor de vrijheid en onafhankelijkheid van het land dat het lijdt de invasie. Ja, we kiezen altijd voor degenen die worden aangevallen, er is geen acceptabele reden om slachtoffers en verwondingen te veroorzaken. De provocaties bestaan niet, of beter gezegd ze zijn met grote zorg gemaakt om oorlogen te rechtvaardigen. Om iets te legitimeren dat geen man met gezond verstand kan accepteren. Geweld, iedereen die het begaat, moet worden veroordeeld.

  Als we zien en lezen over mensen die de slechteriken toejuichen, zijn we enthousiast. Er zijn mensen die de Russische aanval op originele, maar allemaal onzinnige manieren rechtvaardigen. Er zijn mensen die zinnen zeggen als: door wapens te sturen, duurt de oorlog langer en vallen er meer slachtoffers. En in plaats daarvan Oekraïne alleen te laten om de invasie te ondergaan en zijn vrijheid, soevereiniteit en onafhankelijkheid te verliezen, zonder enige hulp, is dat een gebaar van gezond verstand? Om over bepaalde dingen te praten, onzin te schrijven, moet je in de huid van het Oekraïense volk kruipen. En in de huid van alle strijdende volkeren. Aangevallen, gedood, gewond, verkracht, met vluchtelingen en mensen die dagen, weken, maanden en misschien jaren van terreur leven. Elke keer dat het luchtalarm afgaat, moet je wegrennen, in metrostations, in schuilkelders, overvol, zonder elektriciteit, water, vervallen toiletten en de constante angst om onder het puin te vallen. Je zou op je huid het gebrek aan water, voedsel, de kou moeten ervaren. Jij zou ook nachtmerries moeten hebben en jarenlang psychologen voor jou en je gezin moeten betalen.

  En dan, laten we de rollen een beetje omdraaien: als je land, wat het ook is, zou worden binnengevallen, zou je de indringer met open armen verwelkomen, je zou je overgrootmoeders, grootmoeders, moeders, echtgenotes en dochters geven om te worden verkracht door het binnenvallende leger. , je zou alle rijkdommen van je land aan buitenlanders geven, je zou stilstaan om je land vernietigd en gebombardeerd te zien, om je familieleden en vrienden te zien sterven. Zou je op je einde wachten, met een bloem in je hand? Of zou je elk buurland vragen om je te helpen vechten voor jouw vrijheid en die van toekomstige generaties? Zie je, nu begrijp je het, we hopen definitief, want het sturen van wapens, om zichzelf te verdedigen, en de bevrijding van Oekraïne, is een plicht van elk beschaafd land ter wereld.

  Omdat het verplicht zal zijn, voor elke aanval en voor elke vorm van geweld, wie het ook uitvoert. En wij van DirectDemocracyS zullen het garanderen en altijd helpen, iedereen in moeilijkheden.

  Laten we hopen dat uw grootouders, of overgrootouders, of betovergrootouders, die vochten voor vrijheid en tegen de uitroeiing van hele rassen en agressieoorlogen, zich niet al te schamen voor wat voor domme nakomelingen ze nu hebben , in veel landen waar mensen zonder een minimum aan menselijke waardigheid zeggen: Poetin heeft tenslotte ook zijn redenen. De strijd voor vrijheid, voor onafhankelijkheid, voor soevereiniteit, zelfs ten koste van iemands leven, is een fundamentele plicht van ons allemaal. Zoals we al zeiden: als begin september 1939 alle landen van de wereld, op een verenigde manier, het door Duitsland aangevallen Polen, zelfs militair, hadden geholpen en gesteund, zou de Tweede Wereldoorlog zijn vermeden. Maar door het niet meteen te doen, zijn we samen verder gegaan naar België, Frankrijk, en we weten allemaal hoe lang het duurde en hoe het eindigde. Met hoeveel doden en gewonden.

  Het eindigde met de tussenkomst van de Verenigde Staten, die door West-Europa aan te vallen, de ineenstorting van de Sovjet-Unie (die was binnengevallen en bijna verslagen door Duitsland) vermeed), die in staat was zichzelf te reorganiseren en vervolgens een tegenaanval uit te voeren en als eerste aan te komen. en Berlijn.

  We kennen ook de geschiedenis, maar we kennen ook de manier waarop de landen van het Sovjetblok de oorlogsschuld aan de Sovjet-Unie betaalden, terwijl de Amerikanen met het Marshallplan hielpen bij de wederopbouw, de westerse landen toen met meer dan 13 miljard dollar ( momenteel zouden het er veel meer zijn), geld dat wordt weggegeven om landen te helpen herstellen. De Sovjets hebben zich jarenlang beperkt tot het exploiteren van alle rijkdommen van de "bevrijde" landen (en daarna weer tot slaaf gemaakt), met verachtelijke activiteiten, misdaden, deportaties, niet alleen rijkdom wegnemen, maar ook de waardigheid en vrijheid van hele bevolkingen, en ook van zijn eigen bevolking. Laten we niet vergeten hoe ze iedereen binnenvielen en doodden die geen 'communist' was, hoe ze met tanks ingrepen tegen ongewapende mensen, die protesteerden tegen honger, kou en gebrek aan vrijheid. Beste vrienden, vrijheid is als lucht, als het er niet is, kun je niet leven. En voor een paar dingen is het de moeite waard om voor te sterven, vrijheid staat misschien op de eerste plaats.

  Zo verachtelijk als het nazisme dood en weg is, met Hitler, en het fascisme, dood en weg, met Mussolini. Het communisme is op zijn beurt dood en begraven, met de val van de dictaturen: de Sovjet- en de oostelijke landen. China en andere dictatoriale of eenpartijlanden zijn enigszins anders, vaak gedomineerd door maffia's en oligarchen, of zelfs door veel corrupte leiders. Het zijn dictaturen, die eerst en dan hun volkeren op de een of andere manier vrijheid zullen moeten geven.

  Echter, het zien van standpunten tegen de Verenigde Staten en de NAVO, als burgers zonder gezond verstand, en met een chronisch gebrek aan functionerende neuronen, is klote, evenals tederheid.

  Een gedeeltelijke democratie (omdat echte democratie alleen door ons wordt beoefend), aanwezig in de Verenigde Staten en in westerse landen, zal altijd beter zijn dan een dictatuur zoals in Rusland en andere vergelijkbare landen om onder een alliantie als de NAVO te staan, zij het met zijn gebreken en zijn beperkingen, is het beter om onder Russische invloed te staan. Een beetje vrijheid is altijd beter dan geen vrijheid. Maar er zijn nog steeds mensen die totaal kwaad verkiezen boven zelfs gedeeltelijk goed. Uit een diepgewortelde en ongemotiveerde haat tegen de kapitalistische samenleving, zij het wild, en tegen de VS, liever wat? Een oligarchie, met een stel boegbeelden, die zonder enige verdienste alle rijkdom van hele landen controleren, besturen en exploiteren, met de bevolking in slechte staat, levend in erbarmelijke omstandigheden. Ik zou ze graag al deze "oppositie" zien doen tegen de regimes waar ze zo veel van houden, in die landen wonen. Ik zou graag zien of ze zo dapper zouden zijn en zouden schrijven en demonstreren tegen Poetin, die in Rusland woont. Ze zouden het niet doen, want zelfs als ze niet erg intelligent zijn, willen ze niet in de gevangenis belanden, of erger nog, gedood worden.

  Zie je, beste vrienden, hier is het verschil, tussen wie je liefhebt, rechtvaardigt en respecteert, Poetin en zijn volk, en wie je haat, de NAVO, de Verenigde Staten en het Westen, omdat je misschien een droevig leven leidt, en je hebt iemand de schuld geven van je mislukkingen.

  Als je in het Westen slecht wilt schrijven over Biden en de politici van de NAVO-landen, om je frustraties te uiten, of als je op een vreedzame manier je ongenoegen wilt uiten, dan kan dat zonder enig probleem. Als je het in Rusland of in andere dictaturen deed, zouden ze je met tanks verpletteren, je op zeer inventieve manieren vermoorden of je arresteren. Misschien begrijpt u nu het verschil, en ook onze standpunten. Er zijn nog steeds oude communisten, met Rolex, die geloven dat we allemaal gelijk zijn in rechten, maar niet in plichten. En dat voor een rechtvaardige samenleving, voor deze nostalgische communisten, alle rijkdom moet worden weggenomen van de rijken (zelfs van degenen die rijk en machtig zijn op hun eigen merites), om alles precies onder iedereen te verdelen. Het zou het einde betekenen van concurrentie, concurrentievermogen en meritocratie.

  We besluiten dit eerste, en hopelijk laatste deel, over het tragische verhaal van de Russische invasie van Oekraïne, door te zeggen dat we altijd zullen staan, aan de kant van degenen die zichzelf verdedigen, en tegen iedereen die vrijheid, soevereiniteit, onafhankelijkheid en integriteit territoriaal van een ander land. Wij, in tegenstelling tot de verliezers, op wie u stemt, veranderen nooit onze standpunten, gebaseerd op logica en gezond verstand. Onze regels, onze waarden en onze idealen zijn, zijn en zullen voor altijd worden beslist, goedgekeurd en gerespecteerd door iedereen die zich bij ons aansluit. Wat betreft de zogenaamde volksreferenda, zich losmaken van een land, onafhankelijk worden of lid worden van een ander land, we zijn altijd voorstander geweest van lokale autonomie, maar zonder conflicten te creëren en zonder grenzen te veranderen, om te voorkomen, en vermijd elk geweld. En we zijn ook voor volledig respect voor de wetten die momenteel van kracht zijn, die duidelijk stellen dat grenzen niet veranderen met de wil van het volk. We hebben verschillende voorbeelden, zoals Schotland en Catalonië, en vele andere landen, die, zelfs als ze besloten uit elkaar te gaan, precies moesten blijven waar ze waren. Hetzelfde moest gebeuren op de Krim, het referendum, dat hoefde niet te betekenen dat de Russische invasie, of zelfs afscheiding, maar gewoon meer respect en een grotere bescherming van de bevolking van Russische afkomst, door de centrale Oekraïense autoriteiten. Internationale verdragen, zoals nationale wetten, we zullen ze altijd respecteren, en als de volkeren van de wereld ze willen veranderen, zullen we het allemaal samen doen, omdat we allemaal altijd aan de kant van de mensen zullen staan. De wetten, ook gemaakt om de voormalige koloniën in staat te stellen soevereine en onafhankelijke landen te worden, voorzien niet in de wijziging van grenzen en de desintegratie van landen. Maar we zijn zeker voorstander van elke lokale autonomie, in overeenstemming met internationale, nationale en lokale wetten. Zoals we zijn voor het respect, de vrijheid en de bescherming van elke minderheid, taalkundig, cultureel, religieus en seksueel.

  We zullen nooit, en zonder reden, voorstander zijn van het criminele beleid van 2, of liever 3 supermachten, de Verenigde Staten, Rusland en misschien China, die moeten beslissen over het lot van de wereld en het lot van hele landen, maar alleen voor hun bevolking. Wij zijn van mening dat de politiek, en elke beslissing, moet behoren tot de mensen die geïnformeerd zijn over de gevolgen van wat ze kiezen. En we zijn er zeker van dat als ze de Russische bevolking hadden gevraagd: bent u voorstander van een militaire aanval op Oekraïne? Vrij, eerlijk geïnformeerd en onafhankelijk, 99% van de Russen, die goede mensen zijn, zouden nee hebben gezegd tegen elke militaire actie.

  Met de hoop, uit de grond van ons hart, dat iedereen de betekenis van ons artikel heeft begrepen, en met de garantie, dat we niet van plan zijn onze tijd te besteden aan het meerdere malen uitleggen van onze standpunten, hopen we dat vrede, veiligheid, de sereniteit, vrijheid en echte democratie, die we in de wereld zullen brengen, kunnen ook de mentaliteit veranderen van degenen die spreken of schrijven zonder reden. We hopen dat met ons de vrede is gegarandeerd, in elk land van de wereld. We willen, en we moeten allemaal een wereld van vrede verwachten, van broederschap onder alle volkeren van de aarde. En dit ambitieuze politieke project van ons is het enige ter wereld dat onze wereld voor altijd kan verbeteren en veranderen. We verdienen allemaal een beter leven.

  Doe mee en deel ons artikel met zoveel mogelijk mensen. We moeten ons allemaal onmiddellijk verenigen om een betere toekomst te verzekeren.

  Met achting, respect en oneindige liefde.

  DirectDemocracyS, uw beleid, in alle opzichten!

  0
  ×
  Stay Informed

  When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

  የዩክሬን የሩሲያ ወረራ RIU
  Rosyjska inwazja na Ukrainę
   

  Comments

  No comments made yet. Be the first to submit a comment
  Already Registered? Login Here
  Wednesday, 24 April 2024

  Captcha Image

  Donation PayPal in USD

  Blog Welcome Module

  Discuss Welcome

  Donation PayPal in EURO

  For or against the death penalty?

  For or against the death penalty?
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  Icon loading polling
  Total Votes:
  First Vote:
  Last Vote:

  Mailing subscription form

  Blog - Categories Module

  Chat Module

  Login Form 2

  Offcanvas menu

  Cron Job Starts