Accessibility Tools

  Translate

  Breadcrumbs is yous position

  Blog

  DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
  Font size: +
  32 minutes reading time (6448 words)

  Vrede met overgave PWS

  Om welke redenen zouden we bereid zijn te vechten en het risico te lopen dood te gaan?

  Natuurlijk zouden we allemaal, op een paar uitzonderingen na, van de zieke mensen vechten en ons leven geven om de mensen van wie we houden te verdedigen. Een andere reden zou kunnen zijn om ons huis en onze eigendommen te verdedigen, wat ons moeite en hard werken kost. De laatste, maar misschien wel de minst bekende, door sommige lafaards, is de strijd voor de vrijheid van ons, onze familieleden, vrienden, kennissen en medeburgers, en voor de soevereiniteit van ons eigen land. Degenen die in het leger hebben gezeten, weten dat ze zweren hun land, hun vlag, hun soevereiniteit en de vrijheid van hun volk te verdedigen. Zelfs de strijd voor de eigen vrijheid, naast ethische en burgerplichten, voorkomt dat velen de wet overtreden, om niet in de gevangenis te belanden, en dus van hun vrijheid te worden beroofd.

  We hebben al in sommige artikelen de tragische en gewelddadige invasie van Rusland in Oekraïne geanalyseerd.

  Ons standpunt, en van iedereen met enig gezond verstand, is dat elke gewelddadige actie, door wie dan ook, altijd moet worden veroordeeld.

  In het vorige artikel hebben we gesproken over wie er wint en wie verliest bij dit militaire conflict, en we zeiden dat volgens ons, en volgens onze experts, verschillende groepen specialisten, volgens de documenten en de informatie die we hebben, die is er, en er zullen mensen zijn die wapens produceren of op de markt brengen, die rijk worden, en die ook in de toekomst rijk zullen worden. Slechte mensen, ongeacht of hun rijkdom toeneemt, met veel doden, gewonden, verkrachtingen, massagraven, vluchtelingen, pijn en zoveel angst bij mensen. Deze verachtelijke daden zijn het gevolg van hebzucht, egoïsme en het hart van steen, van sommige mensen, zeer machtig en gewetenloos. Hetzelfde geldt voor degenen die een verwoest land moeten herbouwen, dus ingenieurs, architecten, bedrijven die bouwmaterialen produceren, bouwbedrijven en hun respectievelijke eigenaren. Omdat met militaire acties, oorlogen, terrorisme, zelfs veel mensen winnen, die er niet om geven nog rijker te worden, veel onschuldige mensen zijn dood, gewond, verkracht, bang en moesten ontsnappen aan geweld, wat een nieuwe adem van haat en het zoeken naar wraak.

  We legden uit hoe de oorlog niet werd voorkomen (en het was mogelijk om het te doen), door houdingen, die veel leiders, uit verschillende landen, ons op een dag zullen moeten uitleggen. Het was voldoende om diplomatie te gebruiken om al het kwaad te voorkomen dat we zien en hebben gekend in de menselijke geschiedenis. Het zou voldoende zijn geweest om logica, gezond verstand en wederzijds respect van alle mensen te gebruiken.

  De gebruikelijke methode, die in het verleden al werd gebruikt, bestaat uit het kiezen van een land, het creëren van spanningen, aanvallen en terreurdaden, of guerrilla, en vervolgens de 2 supermachten laten botsen, op een "neutraal" veld, om wapens te consumeren, meestal verouderd , om hun militaire arsenaal te beantwoorden. We hebben het gezien in Syrië, en in veel landen, het is een verhaal dat zich herhaalt, en geen enkele deskundige zal ooit in staat zijn om onze verklaringen te betwisten. Ons vorige artikel heeft sommigen doen geloven dat we, met wat we hebben geschreven, op de een of andere manier wilden proberen de Russische president Poetin en zijn adviseurs, die niet goed berekenden, de gevolgen van hun tragische acties en hun slechte beslissingen te rechtvaardigen. .

  Laat iedereen duidelijk zijn dat ons standpunt was, is en altijd zal zijn in het voordeel van degenen die zichzelf verdedigen, en nooit van degenen die aanvallen. En we zeggen zonder twijfel, wie aanvalt, zal door ons als een crimineel worden beoordeeld. Vraag ons niet waar we waren toen de Verenigde Staten andere landen aanvielen, omdat we niet bestonden, of we waren nog niet openbaar gemaakt. Het zou zijn alsof je de huidige Duitse burgers de schuld geeft van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, mede veroorzaakt door de angst voor rebellie van de Duitse bevolking, aan een bloeddorstige dictator. Maar we zullen het hebben over het nazisme in een speciaal artikel.

  Er zijn geen redenen voor militaire interventies, het zijn de bevolkingen van de verschillende landen die zich moeten laten respecteren en hun belangen moeten beschermen, zonder geweld, maar met overeenkomsten en onderhandelingen, waarin een van onze belangrijkste waarden: wederzijds respect, van alle mensen. Voor DirectDemocracyS is het alleen de lokale bevolking, en niet de sancties en externe interventies om te destabiliseren en staatsgrepen te creëren, die moeten beslissen wie elk land moet leiden. We zijn er zeker van dat alleen ons politieke project vrede, gerechtigheid, authentieke democratie (en niet vals en gedeeltelijk) en het welzijn van de hele wereldbevolking kan garanderen.

  DirectDemocracyS en alle gerelateerde projecten, samen met al onze gebruikers, houden we op precies dezelfde manier van alle bevolkingsgroepen van de aarde, dus zowel de Oekraïense als de Russische bevolking. We generaliseren nooit, we geven kinderen nooit de schuld van de verkeerde acties van hun vaders, grootouders, overgrootouders of voorouders. We kijken naar de rampen van de geschiedenis en proberen alle verschillende gewelddadigheden die we gewend zijn te vermijden, door zichzelf te herhalen. Bijna elk land ter wereld, en bijna alle verschillende bevolkingsgroepen, hebben veel dingen waar ze zich voor schamen, en dingen om zich voor te verontschuldigen voor anderen. Het verhaal is vol en we denken dat we in dit artikel geen lijst hoeven te maken. Maar we zullen het in de toekomst doen.

  Laten we beginnen met wat historische gegevens, aangezien sommige mensen alleen vragen waar ze het horen, wat ze leuk vinden en die graag commentaar geven op het verhaal, maar ze slaan de delen over, of verbergen ze en vermijden ze vaak, waardoor ze in onwetend en te kwader trouw.

  Memorandum van Boedapest.

  Het Memorandum over veiligheidsgaranties in verband met de toetreding van Oekraïne tot het Non-proliferatieverdrag voor kernwapens, beter bekend als het Memorandum van Boedapest naar de Hongaarse hoofdstad waarin het werd ondertekend, is een overeenkomst, ondertekend op 5 december 1994 en vastgelegd op 2 oktober 2014, tussen Rusland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne, waarmee deze laatste, door zich te houden aan het nucleaire non-proliferatieverdrag, de afstand van kernwapens in zijn bezit na de ontbinding van de USSR formaliseerde.

  In ruil voor de levering van 1900 kernkoppen aan Rusland, dat in de komende twee jaar volledig werd vernietigd, met de garantie van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, kreeg Oekraïne garanties van de andere ondertekenaars over zijn eigen veiligheid en onafhankelijkheid. territoriale integriteit.

  Ondanks de aanklacht door de regering van Kiev van de schending van het memorandum door Moskou sinds de Russische invasie van de Krim in 2014, is er geen overeenstemming over de aard van de gevolgen van die schending, aangezien noch de Verenigde Staten expliciet onbeperkte steun beloofden, noch garanties voor directe interventie, noch achtte het Verenigd Koninkrijk er gronden voor de casus foederis.

  Eerste analyse.

  Als Oekraïne vóór de Russische invasie 1900 kernkoppen had gehad, zou geen enkel land zichzelf ooit hebben toegestaan om zijn grenzen te overschrijden of het te bombarderen. Dus vanaf nu is alles wat er is gebeurd niet de schuld van Oekraïne, maar van hun Russische broeders, en gedeeltelijk ook van onze westerse landen.

  Maar als we wat verder terug zouden willen gaan, in de gekwelde geschiedenis tussen Russen en Oekraïners, zouden we kunnen komen tot de slimme voor hen, maar meedogenloos voor andere bevolkingsgroepen, gekozen door de Russen, om duizenden, en in sommige gevallen honderden, te deporteren duizenden van hun eigen burgers, uit de meest afgelegen gebieden van hun immense land, om hen te mengen en in contact te brengen met de Oekraïners, de Moldaviërs, de Letten, Litouwers, Esten en vele anderen. Deportatiekeuzes, begonnen door het Russische rijk, met enkele honderdduizenden, en vervolgens miljoenen mensen bereikt (van het communistische Sovjetregime), allemaal verwijderd van hun land (waar ze in slechte omstandigheden leefden) en dicht bij de volkeren vestigden, dat ze praktisch kalm waren, hegemonen op hun grondgebied, en dat ze de Russen, hun verdedigers en in sommige gevallen broeders als volken beschouwden. Let op, we hebben het over massale deportaties, en niet over vrijwillige, natuurlijke migraties van delen van bepaalde bevolkingsgroepen, tussen het ene territorium en het andere.

  De redenen voor de deportaties zijn voor iedereen duidelijk, maar sommige mensen, waar we het straks over zullen hebben, hebben meer uitleg nodig. In al deze gebieden waren enclaves nodig met een sterke Russische aanwezigheid, gedeporteerd met geweld, chantage of met beloften van een beter leven, in andere landen, om spanningsvelden te creëren, om vervolgens, na verloop van tijd, verschillende redenen te hebben , om kleinere, minder sterke, gemakkelijk verzwakte landen militair aan te vallen en te veroveren, gedurende jaren, vaak decennia, van terroristische acties, guerrilla's en geweld door degenen die daar waren gedeporteerd.

  Omdat er zoveel gereduceerde geesten in de buurt zijn, leggen we het nog eens uit, aan de machtigen van de tijd tsaren en adel (vóór), en aan de communistische leiders (na de Russische revolutie, en de laatste fase genaamd de Oktoberrevolutie), ze redenen nodig hadden om mensen te deporteren en de arme bevolkingsgroepen van bijna heel hun land te verhuizen, was het genoeg om hun levensstandaard, die voorheen onder de drempel van overleving lag, te verhogen, zelfs heel weinig, en voor hen een iets beter leven te creëren , in de nieuwe gebieden. Degenen die bijna niets hebben, voor een paar beloften, die vaak niet worden nagekomen, zouden bereid zijn ver van hun land te gaan.

  De tsaren eerst, en daarna de criminele communistische leiders, creëerden alleen problemen voor de bevolking, of liever, voor de bevolking, die ze zelf op kunstmatige wijze verenigden, met duidelijke doelen van verovering en verdere overheersing.

  Altijd voor de gewone mensen, die denken alles te weten (doen alsof ze op de hoogte zijn en doen alsof ze eerlijk zijn), leggen we alles beter uit. Ook voor degenen die, of duidelijke economische belangen hebben (betaald door de verschillende politieke, financiële en economische machten), politieke motivaties (om een of andere zieke geest te overwinnen zouden ze hun moeders verkopen), frustraties (zij die niets van het leven hebben gekregen, vooral omdat van hun eigen onvermogen een schuldige moeten vinden), haat tegen het Westen (het is beter degenen te haten die, als ze gehaat worden, niet reageren dan de machtigen te haten), domme ideeën in het hoofd van mensen in moeilijkheden moeten brengen van de feiten, wat nuttig is voor hun eigen doeleinden, de ongemakkelijke delen weglatend), sociale haat creëren (gefrustreerde mensen boos maken is eenvoudig, ze gewoon de ergste leugens laten opgeven en anderen de schuld geven), en vaak verenigd door totale onwetendheid (vaak degenen die geloven dat een intellectueel tot het uiterste is gepolitiseerd, en de realiteit niet erkent, en niet met een open geest naar de geschiedenis kijkt), wij, we leggen het nog een keer uit, deportaties, creëren bijna altijd chaos, onrust, opstand en geweld, terroristische aanslagen, bezettingen, gewonden, doden en pijn, niet alleen in de door zo velen verachte bevolkingsgroepen, maar ook in de families van de gedeporteerde Russen, die van honger en lijden in hun eigen territoria overgingen in geweld, en tot de dood, in de nieuwe geografische gebieden waarin ze moesten leven. Met de gebruikelijke spiraal van haat en wraak, die alle gewelddadige acties voedt, verachtelijke mensen rijk maakt, onschuldige mensen laat lijden.

  We schrijven dit allemaal, zelfs een paar keer, om te laten zien en duidelijk te maken, zelfs aan de verliezers, dat ze schrijven, spreken of video's maken waarin ze aan de kant van het kwaad staan, in sommige gevallen uit angst van het kwaad zelf, in andere gevallen, gecombineerd met een echte en juiste hersenspoeling, door mensen die doen alsof ze intelligent zijn, maar hoop scheppen (op sociale wraak), bij mensen die niet in staat zijn "met hun hoofd te denken", zelfs als ze trots zijn zelf op het doen. De zwakken denken alleen met de hoofden van anderen, in de overtuiging dat ze met hun eigen hoofd redeneren.

  Met het einde van de tsaren namen de deportaties toe, met de komst van een van de meest valse, verachtelijke en onrechtvaardige ideologieën, die meer lijden, geweld, pijn, gewonden en vooral doden veroorzaakte in de menselijke geschiedenis, het communisme, verzonnen van extreem statisme. De Russische burgers hadden eerst de tsaren, die samen met hun adel alle rijkdom uitbuitten die het volk toebehoorde, daarna de communisten, die de hoop vormden (voor veel analfabeten), en de mogelijkheid van sociale rechtvaardigheid (nooit in in de praktijk werden de partijleiders vereerd, rijk, machtig, zeker niet zoveel als de mensen), maar ze gaven de rijkdommen van Rusland aan partijleden en een paar favorieten, bijna altijd meer schade en onrecht aanrichtend dan degenen die maakte de monarchie. Alsof dat nog niet genoeg was, maakte het communisme van een landbouwland een vals geïndustrialiseerd land (met vaak verouderde machines), waarbij de landbouw vernietigd werd, die eerst door het communisme werd uitgebuit door een paar opgeleide edelen, maar vaak ook door vele families. eeuwen van geschiedenis, om het met het communisme in handen te geven aan mensen zonder studie, zonder enige andere kwaliteit dan het behoren tot de enkele partij.

  Met het einde, door implosie, van het mislukte communistische regime, kwam er een dictatuur en oligarchie voor de Russen, die alle rijkdom van Rusland in handen gaven van enkele zorgvuldig door Poetin geselecteerde oligarchen. Er zijn maar weinig mensen (de oligarchen), die zonder enige verdienste en zonder enige competentie alle rijkdom beheren, die zou moeten behoren tot en zou moeten worden uitgebuit door een heel volk.

  Samenvattend, de rijkdommen van de Russische bevolking zijn overgegaan van veel nobele mensen, en met cultuur en studie (ook omdat alleen de rijken in die tijd konden studeren), naar een paar communistische leiders, zonder studies, geïdealiseerd , en manipuleerbaar, die als ondergeschikten mensen had met nog minder studies (met ideologische hersenspoeling, in partijscholen, wat geen onderwijs en cultuur is, maar alleen propaganda), en gemanipuleerd en gecontroleerd door de leiders, van de enige partij ( omdat het communisme geen oppositie toelaat). De leiders van de Communistische Partij konden niet toestaan dat intelligente, of politiek bekwame, of zelfs goed opgeleide, of niet-geïdeologiseerde mensen een belangrijke rol zouden spelen, om niet het risico te lopen dat ze positieve resultaten zouden behalen, en daarom, om niet te worden ingehaald, in de hiërarchische partij. Zodra het gebeurde, met president Gorbatsjov, eindigde het communistische regime in Rusland en in de hele Sovjet-Unie voor altijd.

  Hoe het te doen, voel geen medeleven en oprechte solidariteit, zelfs niet voor het Russische volk, dat in elk deel van de recente geschiedenis altijd van het ene regime is overgegaan, uitbuitend, onrechtvaardig, naar een ander regime, en altijd slechter dan het vorige . Hun rijkdom behoorde nooit aan hen toe, maar aan veel edelen, sommige partijleiders en ten slotte aan heel weinig oligarchen van Poetin, die daar als boegbeeld waren geplaatst, zonder enige bekwaamheid, geen verdienste en geen recht, om uw plezier, de rijkdom van het Russische volk.

  Dus, Poetin is gearriveerd (na het korte verhaal van de "overgangs"-president Boris Nikolajevitsj Jeltsin, dat we misschien in een ander artikel zullen bespreken).

  De huidige Russische president belichaamt de gefrustreerde communist (voor degene die zo geliefd was, ook gefrustreerd door velen in het Westen), maar ook de geïdealiseerde, zonder kritische geest, en met cultuur en opleiding, echt middelmatig, die gezien zijn onwetendheid, zijn onvermogen, zijn nep-nationalisme en zijn nep-anti-nazisme (wat de enige manier was om de oude communisten wakker te schudden), dreigt meer dan de helft van de wereld te vernietigen.

  Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werden veel landen onafhankelijke staten, maar ze bevonden zich, met delen van hun "oude" territoria, vol met Russen (eerder gedeporteerd), die de hulp vonden, niet ongeïnteresseerd, van hun land van herkomst ( de nieuwe Russische Federale Republiek), hebben ze altijd voor geweld en wanorde gezorgd en onafhankelijkheid geëist. Vervolgens vragen om geïntegreerd te worden, tegen alle internationale wetten in, in Rusland.

  Eerst met de door niemand erkende referenda, vaak met fraude en allerlei geweld, daarna met de militaire annexatie van Rusland en de Krim (een schiereiland dat ook niet rechtstreeks door Turkije wordt opgeëist), daarna met de daaropvolgende referenda en geweld in Donbass, dat wil zeggen in de regio's Donetsk, Luhans'k en Charkov.

  Hier beginnen middelmatige, onwetende, gefrustreerde mensen, niet in staat tot logisch redeneren, het deel van hun geschiedenis, altijd vanaf de Krim, en vanaf 2014. Vooral dankzij de repetitieve hersenspoeling en de door de gebruikelijke profiteurs aangejaagde haat van de goedgelovigheid van het volk begon het voor hen allemaal met wederzijdse aanvallen, vanaf 2014. Waarbij volgens hen zeker niet op basis van documenten , de Oekraïners, "de Russen zouden hebben uitgeroeid". Wat niet waar is, de doden zijn gelijk, wordt volgens alle documenten unaniem erkend. Dit toont aan dat geïdealiseerde mensen, die het grootste deel van hun leven hebben geloofd in een politiek ideaal, zoals het communisme (dat in zijn trieste geschiedenis naar schatting ongeveer 95 miljoen doden heeft veroorzaakt), "mooi van buiten en verrot van binnen ”, erkennen ze nauwelijks dat ze ongelijk hadden. Dan zullen degenen die politiek juichen, zoals sport juichen, zelfs als de geschiedenis veroordeelt, de politiek waar je zo veel van houdt, nauwelijks toegeven dat ze het grootste deel van hun leven aan de verkeerde kant van de geschiedenis hebben gestaan. Maar we zullen het hebben over communisme, nazisme, fascisme, in artikelen gewijd aan deze echte catastrofes voor de mensheid.

  Het geweld, vanaf 2014, was wederkerig en veroorzaakte bijna evenveel slachtoffers in de Russische, Oekraïense, Tataarse en andere minderheden. Daarom zijn er geen winnaars, of verliezers, of betere of slechtere populaties. Ze zijn allemaal geanalyseerd en misschien zullen we in de toekomst een artikel over dit geweld maken. We vatten samen dat de Russen vaak als eerste aanvielen en dat de Oekraïners hun soevereiniteit en territoriale integriteit verdedigden. Helaas, zoals gezegd, met veel wederzijds geweld, jarenlang, zonder dat bijna iemand in andere landen om uitleg vraagt of vreedzame oplossingen zoekt.

  Een oplossing had kunnen zijn de garantie van een rechtvaardige en echte lokale autonomie, zoals voorzien in onze regels, voor de internationale politiek, waarbij de territoriale integriteit en soevereiniteit van elk land wordt gegarandeerd, met respect voor alle bevolkingsgroepen en de rechten van minderheden.

  Maar laten we een voorbeeld nemen, dat een idee geeft van wat er is gebeurd.

  U bezit een huis, met meerdere kamers, en u bent de Oekraïense familie, zo wordt u verteld, om u aan te sluiten bij een groter huis, om één groot huis te maken (Sovjet-Unie), samen met al uw buren, inclusief degenen die Rusland worden genoemd, die een groot gezin, en die een huis hebben dat veel groter is dan het uwe. Accepteer, maak een heel groot huis (USSR), en na verloop van tijd zeggen je buren dat ze een aantal van je kamers willen gebruiken, waarin jij, je hebt een aantal van je familie die daar woont, er zijn je meubels en veel van de jouwe schatten. Ze vertellen je dat ze zich in dezelfde kamers zullen voegen om je te helpen ze samen met je familie uit te buiten. Accepteer, want jullie zijn twee families verenigd, waarin veel van je familieleden families hebben gesticht, met je buren. Op een gegeven moment wordt besloten om niet meer verenigd te zijn en moet elk gezin zelfstandig in zijn behoeften voorzien. U, de Oekraïense familie, die verdedigingswapens heeft die de veiligheid kunnen garanderen, besluit het op te geven, wapens thuis te houden, met de garantie dat u altijd wordt beschermd door uw buren, de Russische familie. Geef ze, aan de Russen, al je krachtigste wapens, met de garantie om verdedigd te worden, met de garanties, zelfs van je buren, het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Na een tijdje te zien dat de familie Rusland met geweld en veel geweld veel kamers in het huis van de familie Tsjetsjenië heeft ingenomen, waardoor hun eigen familielid aan het hoofd van het gezin staat. Vervolgens nam de familie Rusland met geweld een kwart van het huis van buurland Georgië over en werkte samen met de familie Wit-Rusland en eiste kamers op, zelfs in uw Oekraïense huis. Op dit punt begin je bang te worden, en je begrijpt, dat je een grote fout hebt gemaakt door de krachtigste wapens te geven, juist aan je gevaarlijkste buren, die onder andere in sommige van je kamers al enkele van hun familieleden. . Deze Russische familieleden, op aandringen van hun Russische familie, vernielen de verschillende kamers, vervuilen de muren en witkalken niet, handhaven geen netheid en orde, ze brengen ook de veiligheid van uw Oekraïense familieleden in gevaar, die samen met hen in kamers wonen. hen. Ze plaatsen ook, als het hoofd van uw hele familie, een familielid van hen, en ze worden boos, wanneer uw familie hem laat "vallen", om een hoofd van het gezin te stellen, van uw gezin. Op dit punt besluiten de Russen die in uw kamers wonen (eerst de Krim-kamer), met geweld om eerst meer autonoom en vervolgens onafhankelijk te worden en zich bij de grote Russische familie aan te sluiten, die niet aarzelt, om met geweld te bezetten, uw kamer, zelfs als bijna alle buren zeggen dat het niet juist en legaal is om de kamers van de huizen van anderen weg te nemen. Op dit punt besluit je om je bij de families van Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten aan te sluiten om hulp te zoeken, omdat de Russische familie hun belofte niet is nagekomen (om u te verdedigen en uw territoriale integriteit en uw soevereiniteit). , en aarzelde niet om een van je kamers weg te nemen door je aan te vallen. Zodra de Russische familie, zo hoorde ze, je aanviel, met als reden het feit dat ze geen vrije, gedeeltelijk democratische families (NAVO, Europa) als bondgenoten van hun buren willen. Dus het bombardeert je, verkracht je familieleden, vermoordt je en doet je pijn, en dwingt zoveel van je familieleden om je huis te ontvluchten, in een poging om aan dood en geweld te ontsnappen. Rusland ontneemt nog eens 2, of 3 kamers, met ongekend geweld tegen uw familieleden. De buren Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die u, samen met de Russische familie, uw veiligheid hadden gegarandeerd, waren zwak, in het licht van de bezetting, van uw eerste kamer (Krim), deze keer helpen ze u , om de soevereiniteit en integriteit van uw kwetsbare huis te verdedigen. Met het risico de hele buurt en de hele buurt op te blazen. Met de nucleaire dreiging, door enkele familieleden, van de familie Rusland.

  Hier, als je was, de Oekraïense familie, met het huis half verwoest, met veel van je familieleden dood, verkracht, gewond, bang en weggelopen van huis, om niet het risico te lopen dood te gaan, wat zou je denken van harteloze mensen , die het plein op gaan, niet om te schreeuwen om vrede, maar om te protesteren tegen degenen die je helpen, om je te verdedigen.

  Beste vrienden, vrede wordt niet verkregen door simpelweg het woord eindeloos te zeggen, totdat het alle betekenis verliest. Als het genoeg zou zijn om gewoon een woord of een zin te zeggen om het te realiseren, en het genoeg zou zijn om meerdere keren, zinnen en woorden te zeggen om ze in realiteit om te zetten, dan zouden we allemaal gezond, rijk, gelukkig, geliefd zijn, en gewoon. Aan de andere kant is het leven veel gecompliceerder en vaak oneerlijk, en je moet altijd vechten en werken om de beste dingen te krijgen, in wederzijds respect.

  Als we naar een woord zoeken om alle problemen op te lossen, de wereld te veranderen en te verbeteren, is de enige die in ons opkomt DirectDemocracyS, omdat we al onze activiteiten baseren op logica, gezond verstand en wederzijds respect van alle mensen. . We vertrouwen op studie, feiten, waarheid, wetenschap, onderzoek, expertise, van al onze experts, van onze groepen echte specialisten. We zijn niet geïnteresseerd in electoraal kapitaal, we zijn niet geïnteresseerd in het overtuigen van iemand, we zijn niet geïnteresseerd in de instemming van een deel van de kiezers, die gemakkelijk te veroveren en te manipuleren zijn. We zijn geïnteresseerd in het vertellen van de waarheid, wat niet onze waarheid is, want alleen voor de dommen staat de waarheid aan de ene of de andere kant. De waarheid is één, over elk onderwerp, en de geschiedenis (de juiste leringen trekkend), moet op 360 ° worden bestudeerd, niet alleen in de delen die bij ons passen. Dus zelfs als we praten op een manier die niet altijd door iedereen wordt gewaardeerd, zal geen enkel verstandig persoon ooit ons artikel ontkennen, om het simpele feit dat we niet bang zijn om de waarheid te schrijven, met het risico iemand boos te maken, die van ons verwacht dat schrijf andere dingen. Direct zijn, dingen in je gezicht zeggen, met oprechtheid en loyaliteit, ten opzichte van de waarheid, zal ons in eerste instantie veel kiezers en veel steun doen verliezen. Maar we zijn geen masochisten, we weten heel goed dat om de wereld te veranderen en te verbeteren, de instemming van 99% van de mensen op aarde, de goeden, nodig zal zijn, om eerlijk en loyaal te moeten vechten, maar met moed, en op een beslissende manier. , 1% van de kwaadaardige en machtige bevolking van de aarde. Het zou voor ons gemakkelijker zijn om bij de machtigen te zijn, om voor ons wat "kruimel" van hun macht en hun rijkdom te verkrijgen, maar we zijn geïnteresseerd in het hele "stuk brood", om het te delen met de hele bevolking wereldwijd. , ook op basis van meritocratie. Sorry voor de uitbarsting, maar het maakt deel uit van onze manier om ons uit te drukken, en we zijn er zeker van dat in een zeer korte tijd iedereen zich bij ons zal voegen, als een kwestie van vertrouwen en dankzij ons werk. Na verloop van tijd zal onze methode, onze "tactiek", onze inspanningen belonen, zeker niet om ons rijkdom te geven, maar als die er is, zullen we deze, op basis van individuele en groepsverdiensten, delen met iedereen die zich bij ons aansluit.

  De uitleg van onze standpunten is hopelijk duidelijk genoeg over de wrede tragedie van de Russische invasie in Oekraïne, die veel mensen treft, die echt lijden en niet op straat kunnen staan om te demonstreren voor vrede, om niet het risico te lopen om te sterven onder bommen , aan de kant van Oekraïne, en uit angst te worden gedood, gevangengenomen of geslagen, aan de kant van Rusland, als ze in opstand komen tegen Poetin.

  Voor ons gedeeltelijk vrije en gedeeltelijk democratische westerlingen is het gemakkelijk om te klagen over de prijs van elektriciteit, de prijs van gas en brandstoffen, die ze allemaal samen doen, de prijs van al het voedsel en basisbehoeften verhogen. Iedereen arm maken, vooral degenen die het moeilijk hebben. Velen zeggen: als de Oekraïners zich zouden overgeven, zou alles na een paar dagen voorbij zijn (deels zou het waar kunnen zijn). Maar wie deze dingen zegt of schrijft, is niet alleen egoïstisch, maar de mensen die op deze manier denken, zijn diep onrechtvaardig en worden door de geschiedenis weerlegd. Als alle landen van de wereld samen in opstand waren gekomen en onmiddellijk hadden gevochten (het binnengevallen land geholpen), op een verenigde en moedige manier, tegen Hitler en zijn Duitsland, dat in september 1939 Polen was binnengevallen, zou het hebben kunnen de Tweede Wereldoorlog hebben voorkomen . Maar de politici van andere landen waren egoïstisch en oneerlijk, zeiden ze: het is alleen Polen, het is geen probleem. Daarna volgden vele andere landen en niemand kon de spiraal van geweld meer stoppen (zo niet de interventie van de Verenigde Staten, die de Sovjet-Unie ook in staat stelde weerstand te bieden en een tegenaanval uit te voeren). Zelfs nu, voor veel idioten: het is gewoon Oekraïne, het is niet ons probleem. Maar als we ze niet hadden geholpen, zou Moldavië (met Transnistrië, een andere Russische enclave) gevolgd zijn, en daarna vele andere landen, in snel tempo achter elkaar. Aan degenen die, net als wij allemaal, bang zijn voor een atoomoorlog, maar we herinneren iedereen eraan dat volgens deze logica, van angst, Rusland, de Verenigde Staten en de verschillende atoommachten de kans zouden hebben om te doen wat ze willen in de wereld, met welk land dan ook, die de atoomdreiging gebruikt? De wereld van lafaards is erger dan de arme wereld. De armen kunnen het altijd druk krijgen en werken om rijker te worden. De lafaard zal altijd berucht blijven, wat hij ook doet in het leven.

  Anderen zijn egoïstisch, die zeggen dat het sturen van wapens naar Oekraïne, om zichzelf te verdedigen, geld kost, vele miljarden dollars, en die beweren dat ze niet bereid zijn oorlogsacties met hun belastingen te financieren. We antwoorden duidelijk dat ze niet alleen egoïstisch zijn, maar ook dom. Als we kijken naar belastingontduiking, hebben we het over de hele wereld over minstens 10.000 miljard dollar per jaar, wat samen met de wereldwijde georganiseerde misdaad, we hebben het over minstens nog eens 1.000 miljard dollar per jaar, maar misschien nog veel meer, en vele andere soorten overheidsgeld, geld voor wapens, voor de verdediging van de Oekraïense bevolking, zijn een minimale uitgave. Maar aan deze egoïstische, hebzuchtige en laffe mensen stellen we slechts één vraag: als uw land zich in de plaats van het gekwelde Oekraïne zou bevinden, zou u hen dan uw families laten doden, uw kinderen, uw vrouwen, uw zussen laten verkrachten? , uw moeders, die veel van uw familieleden, vrienden en kennissen hebben verwond, uw land hebben verwoest en veel mensen uit hun huizen hebben laten vluchten om niet te sterven, wilt u toekijken? Zou je willen leven in een land, zonder voedsel, water, elektriciteit, verwarming, zonder sanitair, zonder vervoer om te ontsnappen, zonder medicijnen en zonder medische zorg, waar elke dag bommen uit de lucht vallen? Probeer de dappere Oekraïners voor één dag in de situatie te brengen waarin ze zich bevinden, en je zult het begrijpen. Hier, bereken nu, dat ze al vele maanden in deze omstandigheden leven, en er zijn nog steeds niet veel sprankjes echte vrede. Zou je je huizen, je fabrieken, je banen en al je rijkdom aan de bommen willen verliezen? Zou je uren of dagen willen leven, opgesloten in overvolle bunkers, zonder voedsel, water, toiletten, met de constante angst om deze plaatsen nooit meer heel of levend te verlaten? Zou je willen dat anderen je huis bezetten en je bevelen, zonder je zelfs maar het recht te geven om te protesteren, je alle vrijheid en alle soevereiniteit ontnemen? Wilt u uw prachtige land tot een puinhoop zien worden gereduceerd? Zou u verraden willen worden, door uw buren en door degenen die u hadden gegarandeerd om u te beschermen en uw territoriale integriteit, uw soevereiniteit en uw vrijheid te garanderen? Zou je willen dat andere landen zich afwenden en je laten binnenvallen, doden, verwonden, verkrachten en bang maken? En hoe zou je je voelen als sommige mensen je zouden zeggen: geef het op, ze zijn sterker en we helpen je niet, we hebben onze enorme problemen. Onze enorme problemen hebben zelfs eenvoudige oplossingen, en zijn kleine problemen, vergeleken met hun enorme problemen.

  Hier, als u de verschillen tussen goed en kwaad, tussen wat goed of fout is, niet ziet of niet begrijpt, ga dan voordat u verdergaat met het lezen van dit artikel terug naar de eerste regels van dit artikel, herlees ze en schaam je..

  Velen beschuldigen ons ervan dat hoewel er militaire activiteiten plaatsvinden in Oekraïne en er geen formele oorlogsverklaring is, we het een wrede invasie noemen van een pestkop, dictator, crimineel en zelfs leugenaar Poetin tegen een land. , op basis van duidelijke internationale verdragen. In ruil voor de afstand, haar nucleaire arsenaal, door middel van verdragen ondertekend, als garantie, ook door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

  Laat de les zijn: geef nooit je nucleaire arsenaal op? Of ooit de Russen vertrouwen? Of vertrouw je nooit de tussenkomst van het Westen? Volgens onze experts kloppen de eerdere beweringen niet.

  Wij zeggen heel duidelijk: alle kernwapens, van alle landen, moeten allemaal worden omgezet in energie voor de ontwikkeling van onze planeet. Maar daarvoor moeten we verkiezingen winnen, in alle landen waar kernwapens bestaan, en in veel andere landen. Om te voorkomen dat degenen die ze bezitten de wereld kunnen chanteren en het gebruik ervan bedreigen. De Verenigde Staten zijn geen heiligen, zoals ze ze hebben gebruikt, alleen hen in de geschiedenis, om nucleaire aanvallen uit te voeren (op de weerloze bevolking), en over de daadwerkelijke noodzaak om 2 Japanse steden te vernietigen, hebben we sterke twijfels (en we zijn tegen soortgelijke acties, echte oorlogsmisdaden, wie ze ook begaat). Ze zeggen dat ze de oorlog wilden stoppen en meer doden wilden voorkomen. Echter, het creëren van een catastrofe, en een zwarte pagina, van hun geschiedenis en van de hele mensheid. Hun uitleg overtuigt ons niet, het is, vergeef de vergelijking, het is alsof je een kater hebt, de volgende dag drinkt, andere alcohol. Maar we zullen in onze volgende artikelen praten over deze gruweldaden, en andere, door iedereen begaan.

  Voor nu herinneren we je eraan dat elke normale persoon, begiftigd met menselijkheid, Oekraïne zou moeten steunen bij de herovering van hun grondgebied, en Rusland, om voor altijd af te komen van tirannen, dictators, in dit geval Poetin, en zijn oligarchen, en mogelijke opvolgers. . Vrede wordt niet verkregen door naar de andere kant te keren, maar door offers te brengen om degenen te helpen die zichzelf verdedigen, wie ze ook zijn. Door internationale solidariteit toe te staan dat wie wordt aangevallen, zijn land kan verdedigen, tegen de agressor, wie het ook is.

  Poetin is politiek klaar en vroeg of laat zal het trotse Russische volk zijn stem weer laten horen. Maar niet door hun rijkdom aan het Westen weg te geven, maar door ze uit te buiten, voor het welzijn van al zijn burgers. Daarom dringen we er bij iedereen op aan om DirectDemocracyS bekend te maken, dat dankzij zijn regels over vrijheid, democratie en eigendom, met alle fundamentele en rechtvaardige lokale autonomie, degenen die in een bepaald gebied wonen en werken, meesters en eigenaars kunnen zijn , op een gedeelde manier, van alle rijkdom.

  Dit wordt alleen gedaan, volgens alle internationale regels, die voor alle fans van de referenda: over autonomie en onafhankelijkheid, werden gedaan om botsingen en geweld te voorkomen. In feite moet elk referendum in de eerste plaats worden goedgekeurd en erkend door de staat, of het land, waar het grondgebied zich bevindt, wat autonomie of onafhankelijkheid vereist. De internationale regels zijn bedoeld om de voormalige koloniën in staat te stellen op een vreedzame manier om onafhankelijkheid te verzoeken. Maar ze worden niet erkend, als ze niet plaatsvinden, met instemming van het land waarin het geografische gebied zich bevindt, dat onafhankelijkheid of autonomie vereist. Bovendien, om van het ene land naar het andere, van een bepaald geografisch gebied, te verhuizen, is een overeenkomst nodig, van beide landen (en alle geïnteresseerde partijen), en niet alleen een referendum, en aanvaarding van het land is voldoende. willen herenigen. Vereenvoudiging, als onze familie zou besluiten een referendum te houden, om ons los te maken van het land waarin we ons bevinden, zouden we altijd de goedkeuring en de erkenning door ons land van het referendum zelf nodig hebben.

  Onze oplossingen zijn: een onmiddellijk staakt-het-vuren, een onmiddellijke terugtrekking van het Russische leger uit het hele Oekraïense grondgebied (inclusief de Krim), en de onmiddellijke interventie van de VN-vredeshandhavers, die, zoals altijd, hulpeloos bijstaan, rampen, waaraan zij niet hebben bijgedragen om op welke manier dan ook te voorkomen (ook dankzij het onrechtvaardige vetorecht van de winnende landen van de laatste wereldoorlog, die onmiddellijk worden geannuleerd, is de 2e oorlog allang voorbij, alleen maar voordelen voor de winnaars).

  Van de kant van Oekraïne, garandeer in alle geografische gebieden, met een Russische meerderheid, een rechtvaardige autonomie en een bescherming van de rechten en plichten van minderheden in het hele land. De Russische meerderheid zou hetzelfde moeten doen met minderheden in gebieden waar de Russen een meerderheid vormen. Allemaal met betrekking tot de territoriale integriteit en soevereiniteit van heel Oekraïne (inclusief de Krim).

  Onmiddellijke opheffing van alle sancties tegen Rusland en teruggave van geblokkeerde Russische activa en lopende rekeningen, met inhouding van oorlogsschade.

  Betaling door Rusland, met de hulp van alle landen van de wereld (met belasting van 100% van de winst uit de productie en verkoop van wapens), van oorlogsschade, om heel Oekraïne weer op te bouwen.

  En andere specifieke maatregelen die moeten worden toegepast in elk conflictgebied, of oorlog, op de hele planeet.

  Deze oplossing van ons zal op verschillende punten de doden niet tot leven brengen, de gewonden niet genezen en geen psychologische schade en trauma genezen, maar het zal een voortzetting of een uitbreiding van het conflict voorkomen .

  Alles kan in een paar uur (met uitzondering van wederopbouw en verzoening, het zal jaren duren), politieke wil en druk van de hele wereldbevolking is voldoende.

  In de hoop dat we voor eens en voor altijd onze positie en alle informatie op 360° duidelijk hebben gemaakt, verzekeren we u dat dit artikel, net als al onze informatie of regels, gebaseerd is op logica, op gezond verstand, op wederzijds respect, van alle mensen. Elke zin, elk woord, is voorgesteld, besloten, geselecteerd, besproken en gestemd door verschillende groepen van deskundigen, van internationale politiek, politieke strategie, militaire specialisten, economen, deskundigen op het gebied van financiën, geschiedenis, cultuur, psychologie en vele andere groepen, die u met hun werk een artikel presenteren, dat niemand steunt, en niet bang is om de ware dingen te zeggen, zelfs rechtstreeks. Het is natuurlijk niet onze bedoeling om iemand van gedachten te doen veranderen, maar u kunt niet ontkennen dat de feiten precies hebben plaatsgevonden, zoals wij zeggen.

  Over bepaalde zaken zijn er geen andere versies, of andere interpretaties, voor het simpele feit dat iedereen die aan de kant van Poetin staat, die gevangen zet en vaak niet aarzelt om zijn tegenstanders te laten vermoorden, die mensen in de gevangenis opsluit, het woord oorlog hebben geuit, maar hun eigen Ministerie van Defensie heeft in deze dagen toegegeven dat het een oorlog is en niet alleen een speciale militaire operatie. We blijven, om het te noemen, een laffe invasie, die moet worden veroordeeld door de hele internationale gemeenschap en door alle mensen, begiftigd met logica, gezond verstand en wederzijds respect. Velen vinden het leuk, de sterke man die de leiding heeft, ze houden ervan zich te onderwerpen, en jij zult de leiding hebben, en dan zien ze, in degenen die vechten tegen de waarden van het Westen, die ondanks veel gebreken, veel vrijheden toestaan, en een gedeeltelijke democratie, die zijn, en ze zullen altijd beter zijn dan: geen vrijheid en een meedogenloze dictatuur. Het goede herkennen, ook al is het gedeeltelijk, van het totale kwaad, is een van de eigenschappen die we van iedereen verlangen die zich bij ons aansluit.

  Copyright © DirectDemocracyS, projecten.

  1
  ×
  Stay Informed

  When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

  ሰላም ከመስጠት ጋር PWS
  Pace cu capitulare
   

  Comments

  No comments made yet. Be the first to submit a comment
  Already Registered? Login Here
  Thursday, 07 December 2023

  Captcha Image

  Donation PayPal in USD

  Blog Welcome Module

  Discuss Welcome

  Donation PayPal in EURO

  Mailing subscription form

  Blog - Categories Module

  Chat Module

  Login Form 2

  Offcanvas menu

  COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START