Accessibility Tools

  Translate

  Breadcrumbs is yous position

  Blog

  DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
  Font size: +
  24 minutes reading time (4731 words)

  Politiek perfect

  We hebben in onze andere artikelen bij verschillende gelegenheden en voldoende gedetailleerd gezien, zoals door de hele geschiedenis van de mensheid heen, er zijn veel mensen geweest die met de bedoeling onze activiteiten en ons leven te controleren en te sturen, altijd hebben gedaan. ons verdeeld: met talen, culturen, religies en nationaliteiten, allemaal verschillend en gevarieerd. Laten we samen kort analyseren, waarom deden ze het?

  Toen mensen nog in de bomen aan het jagen waren, hadden de sterksten altijd het beste deel van voedsel en de meest comfortabele tak om uit te rusten. De natuur is zo, wie sterker is heeft het "recht" op voordelen en faciliteiten, omdat het voedsel, bescherming en veiligheid van de groep garandeert. In de natuur klopt het ook, dat de sterkste de baas is. Maar er waren altijd, omdat het deel uitmaakt van het natuurlijke instinct, jaloerse mensen, die alles zouden hebben gedaan om leider, hoofd van de groep te worden, en die alle middelen zouden hebben gebruikt om macht, prestige, maar ook controle te verkrijgen. en het vermogen om voor iedereen te beslissen.

  Zodra we uit de bomen kwamen, hadden onze voorouders een persoon nodig om de groep te leiden, een leider om te volgen, om te beslissen welke weg te gaan en om de groep te beschermen. Na verloop van tijd werden de sterksten de machtigste en de rijkste, en vervolgens de slimste. Zo werden de eerste koningen, keizers en leiders geboren. Reeds in alle zojuist beschreven fasen waren er echter hebzuchtige, jaloerse en egoïstische mensen, die vaak probeerden de plaats in te nemen van de 'sterkste' of de machtigen van het moment, met sluwheid en vaak met ontrouwe methoden.

  Vaak bleven de 'sterke mogendheden' echter liever verborgen en waren ze tevreden met eenvoudigweg te bepalen wie de macht had om te beslissen en wie het bevel voerde. Om de strijd om de macht te begrijpen, hoeft u alleen maar een onderzoek te doen naar de duur van de verschillende keizers, koningen, keizers of Romeinse leiders, en hoe ze hun leven verloren (in verschillende omstandigheden, maar zelden een natuurlijke dood of ouderdom stierven). In korte tijd nadat ze koningen, keizers of leiders waren geworden, werden ze geholpen te sterven. Het wordt de strijd om de macht genoemd, het is niet natuurlijk en het is niet eerlijk. In de loop van de tijd hebben de machtigen van de verschillende tijdperken, altijd om ons te verdelen, ideologieën uitgevonden, vaak ten gunste van sociale klassen: zoals het communisme, het liberalisme, het kapitalisme, het socialisme, het fascisme, het nazisme en vele anderen, die allemaal hun grenzen hebben laten zien, en ze hebben allemaal gefaald, of staan op het punt te falen, en veroorzaken vaak enorme schade aan de mensheid.

  Laten we na deze korte introductie, om te begrijpen wat er was, een beetje over politiek praten.

  Onze geliefde directe democratie vereist dat het volk, dus de hele bevolking, alle macht heeft. Oké, het is normaal dat de macht toebehoort aan de bevolking, omdat het degenen vertegenwoordigt die een bepaald gebied leven, produceren en exploiteren.

  Laten we een haakje openen: grenzen zijn verdeeldheid zaaiend, en vaak werden ze kunstmatig gecreëerd, zonder rekening te houden met de bevolking die in bepaalde gebieden leefde, vaak deporterend en vermengd met verschillende volkeren, religies en culturen. Op een opzettelijke manier, om verdeeldheid, claims en mogelijke botsingen te creëren, met gewelddadige acties, werden de volkeren, kunstmatig gecreëerd, onderling verdeeld op een even kunstmatige manier. Door gebieden te creëren met potentieel conflict en zelfs broedermoord, konden de machtigen van elke historische periode de zwakke geesten van die tijd beter beheersen. Het was voldoende om, zelfs vrijwillig, een mogelijkheid van een conflict te veroorzaken. De geschiedenis is vol gebeurtenissen, bijna altijd uitgelokt, waarin de zwakken lijden en lijden, en de machtigen rijk worden, waardoor de verschillende koningen, keizers en leiders zelfs hun kroon verliezen, en vaak ook het hoofd.

  De oude aristocratieën, die voorzagen dat een persoon geboren in de adellijke klasse, het recht had om macht en rijkdom te verkrijgen, niet op basis van verdienste, maar als geboren in de "juiste" familie. Zelfs in die gevallen vonden de rijken en machtigen een manier om de controle te behouden, en hun macht om te beslissen.

  Laten we het nog eens hebben over directe democratie, de eerste gedocumenteerde is die van het oude Griekenland. In verschillende stadstaten werd de bevolking de straat op geroepen en uitgenodigd om een steen in een urn te doen om ja te zeggen, en in een andere urn om nee te zeggen. Het werd allemaal samen besloten, met een gewone meerderheid. Zo ja, dan is er één ding gedaan, zo nee, dan is het niet gedaan. Per slot van rekening is een besluit, of een voorstel, goed of fout, of nuttig, of nutteloos, of het is goedgekeurd, of niet. De enige echte vorm van democratie bestond heel kort, want met het uitbreken van sommige oorlogen, zelfs tussen de verschillende steden (misschien veroorzaakt door degenen die geen controle hadden over beslissingen), waren de jongeren allemaal naar de oorlog gestuurd. Vrouwen, kinderen en ouderen bleven thuis. Vanaf dat moment, heel lang, en zelfs nu nog in veel landen, zijn er altijd politieke vertegenwoordigers gekozen uit de ouderen. In die tijd was het erg handig om hoge politieke vertegenwoordigers te hebben, omdat ze stierven en relatief snel konden worden gewisseld met andere ouderlingen. En als ze niet op het juiste moment stierven, konden ze gemakkelijk worden geholpen om te sterven, omdat ze zwakker waren. We maken meteen duidelijk dat we van ouderen houden, hun ervaring is erg nuttig, het is van onschatbare waarde, maar een van onze doelen is ook om de politieke wereldklasse te verjongen, inclusief te maken en goed vertegenwoordigd te maken door vrouwen, seksuele minderheden, zolang ze allemaal bekwaam, eerlijk en gekozen zijn op basis van verdienste. Daarom geven we de voorkeur aan een jongerenbeleid, met ouderen in specialistische groepen, om jongeren te ondersteunen. Omdat het niet eerlijk is dat een arbeider, die fysiek zwaar werk verricht, na zoveel jaren hard werken met pensioen gaat, en een politicus nooit met pensioen gaat. Om nog maar te zwijgen van gezondheidsproblemen, politici die te oud zijn. We vinden de manier om ze te gebruiken, als steun en gids, van veel bereidwillige jonge mensen. Door de politiek te verjongen, met onze innovatieve methode, gaat de ervaring van ouderen niet verloren, maar zijn er banen voor veel jonge mensen die hebben gestudeerd en gespecialiseerd, en die zonder ons niet veel kansen zouden hebben.

  Met het verlies van directe democratie, uit het oude Griekenland, is er nooit een moment geweest waarop de bevolking echte macht had. Tot de geboorte van DirectDemocracyS konden de machtigen en de rijken, uit welke historische periode dan ook, gemakkelijk de weinige politieke vertegenwoordigers, of een paar koningen, of koninginnen, of edelen omkopen om hun werk van controle en echt management te doen van macht. .

  In feite, als ze met directe democratie, om de macht te hebben om te beslissen, meer dan de helft van de bevolking moesten omkopen om hun eigen mensenhandel te begunstigen, met representatieve politiek, die nooit echte democratie is geweest en nooit zal zijn, het was genoeg dat economische macht de verschillende politieke vertegenwoordigers corrumpeerde, gekozen om de belangen van het volk te dienen, en die uiteindelijk vaak alleen de belangen van de machtigen dienden. Er was dus minder geld nodig om minder mensen om te kopen en meer rijkdom voor jezelf. En als een politieke vertegenwoordiger zich niet onderwierp, vond de economische macht, die zeer inventief is, een manier om hem te vervangen door een onderdanige, en gemakkelijk omkoopbare. Er zijn veel gevallen bekend van eerlijke, moedige, innovatieve politici die zijn vermoord omdat ze geen compromissen hebben gesloten met economische macht.

  Wees bij het lezen van deze regels niet meer verbaasd over de eenvoudige geschiedenis van de mensheid, die niemand kan betwisten, als de eerste 282 geverifieerde geregistreerde gebruikers, die zich bij ons hebben aangesloten en al onze projecten hebben bedacht, voor altijd anoniem blijven en voor altijd zullen blijven? Als je nog steeds nieuwsgierig bent naar wie hier achter zit, kun je ook stoppen met het lezen van de rest van onze artikelen. Omdat je het nooit zult weten, en omdat het betekent, dat je het echte risico niet begrijpt, voor hen en voor hun families, als hun identiteit bekend is.

  We veranderen en we verbeteren de wereld, maar allereerst realiseren we de fundamentele teruggave van de macht aan de bevolking.

  Wij zijn de enigen in de wereld die een vergelijkbare werkwijze hebben, een unieke stijl, die ons fundamenteel maakt voor de verandering van de wereldpolitiek. Omdat al onze regels zijn gemaakt om alle politieke macht aan de bevolking te geven, en gezien de historische precedenten, beperken we ons tot het toezicht houden en controleren of de politieke vertegenwoordigers, alvorens een politieke beslissing te nemen, altijd een bindend advies vragen ., aan hen die hen de macht van vertegenwoordiging gaven. Wij zijn de enigen in de wereld die hun kiezers de totale en absolute macht van controle geven, zowel voor, tijdens en vooral na de verkiezingen.

  Als in de oude politiek in veel gevallen, na gekozen te zijn en na het ontvangen van een representatief mandaat (dat overigens niet eens geldig is), politieke vertegenwoordigers met hun acties hun kiezers teleurstellen, met DirectDemocracyS, de controle van de kant van de kiezer, over de gekozenen, dus van het soevereine volk, over de dienaar, is totaal en voor de gehele duur van het mandaat van politieke vertegenwoordiging, wat in ons geval een geldig mandaat is.

  Sommigen vragen zich nog steeds af waarom we zijn geboren, zelfs als we het in lange artikelen hebben uitgelegd, herhalen kan nooit kwaad.

  We zijn geboren om authentieke democratie te laten bestaan, en niet die leugen die de wereld regeert. Ze maken ons gewoon belachelijk, want onze stem telt voor helemaal niets. En omdat politici en partijen na jarenlang de macht te hebben gegeven aan een partij, of aan een politieke vertegenwoordiger, met de huidige politiek doen wat ze willen.

  Bij ons is de controle echter totaal en gebruiken we innovatieve, maar zeer veilige methoden om ervoor te zorgen dat onze politieke vertegenwoordigers niet alleen hun beloften nakomen, maar altijd een bindend advies vragen aan hun kiezers. Maar geen eenvoudige kiezers, maar geïnformeerde kiezers, op een volledige, onafhankelijke, competente, vrije, eerlijke manier, en zonder iemand te bevoordelen, zo niet het collectieve belang. Met de groepen specialisten, bestaande uit onze geregistreerde gebruikers, zal degene die moet beslissen, zowel de kiezer als de politieke vertegenwoordiger, het zonder fouten doen. Met geïnformeerde kiezers zullen we nooit ongelijk hebben, omdat we in onze regelgeving en in elk van onze artikelen uitleggen dat voor ons alleen het belang van de hele bevolking telt, zonder ooit een van de machtigen van dienst te bevoordelen, en welke klasse dan ook. , of vereniging, alleen de mensen. En we houden van alle mensen, niet alleen degenen die stemmen, voor onze kandidaten.

  Velen zullen ons ervan beschuldigen niet precies en onmiddellijk pure directe democratie te zijn. Omdat we in elk land van de wereld een politieke partij zullen oprichten en omdat we politieke vertegenwoordigers hebben die in de instellingen worden gekozen. In feite zijn we in het begin een hybride democratie. Directe democratie intern, met de absolute en volledige controle van onze kiezers over hun eigen politieke vertegenwoordigers, representatieve democratie voor de oprichting van de nationale politieke partij en voor de verkiezing van politieke vertegenwoordigers. We doen dit, voorlopig, omdat een van onze fundamentele doelen is om 99% van de politiek te elimineren die wordt gemaakt door politieke partijen en door politieke vertegenwoordigers, om de bevolking rechtstreeks te laten beslissen. Om dit ambitieuze resultaat te bereiken, en om de enige authentieke democratie te creëren (waarin we allemaal samen beslissen), moeten we echter de regels volgen, en de wetten die in een representatieve methode voorzien.

  Voor nu volstaat het dat we de dingen intern op de juiste manier doen en de hele wereldbevolking met ons verenigen. Als dit eenmaal is bereikt, kunnen we alle mensen laten beslissen over hun toekomst.

  Waarschuwing: door de oude, representatieve politiek te elimineren en onze rechtvaardige directe democratie in te voeren, sterft de politiek niet, maar wordt ze meer gevarieerd en zullen er altijd, van iedereen: de juiste voorstellen, debatten, discussies en stemmen, in groepen zijn geografisch. Politiek sterft niet, maar is van iedereen.

  Er zal het juiste beleid zijn, gebaseerd op logica, gezond verstand en op ieders totale vrijheid om hun ideeën te uiten. Degenen die zich bij ons aansluiten, moeten echter de verdeeldheid zaaiende mentaliteit elimineren, moeten afstand doen van de oude ideologieën die allemaal onsuccesvol en onrechtvaardig zijn, om zich bij innovatie aan te sluiten.

  Laten we nu eens kijken hoe ons beleid eruit zal zien. Laten we, om de verschillen een beetje te begrijpen, opschrijven wat oude politiek momenteel is, en wat we zijn en wat we doen. Voor elke vraag zouden we hele artikelen kunnen schrijven, en misschien zullen we dat ooit doen, maar laten we voor nu de verschillende antwoorden in een paar regels samenvatten.

  We raden je aan alles aandachtig te lezen, misschien een paar keer, om de verschillen te begrijpen, en omdat we onszelf vanaf het begin van onze geschiedenis als politiek perfect hebben gedefinieerd.

  Wie zit erachter?

  Nu, in de oude politiek, zijn er namen van leiders, maar niemand heeft de garantie van onafhankelijkheid en vrijheid om beslissingen te nemen binnen de oude partijen. U weet dus niet wie erachter zit, de partij of de politieke vertegenwoordiger waarop u stemt.

  Bij ons zul je nooit weten wie erachter zit, maar het is niet essentieel om te weten wie de verdienste heeft dit alles te hebben gecreëerd, onze regels, onze waarden en onze idealen, allemaal van gezond verstand, zijn belangrijk. Achter elke beslissing staan onze geverifieerde geregistreerde gebruikers, die onze kiezers zijn.

  Op wiens partij stem jij nu?

  In de oude politiek is niemand niet de eigenaar van de partij, die van iedereen en niemand is.

  Bij ons zijn de hele politieke organisatie, alle nationale partijen, al onze websites en al onze activiteiten eigendom van onze geverifieerde geregistreerde gebruikers.

  Wie stemt de leiders, wie beslist wie het bevel voert?

  In de oude politiek wordt er op verschillende manieren over beslist. In veel politieke partijen wordt de leider gestemd door een klein deel van de partijleden, vaak bij acclamatie. Af en toe wordt gestemd door een vergadering van een paar kiezers.

  Bij ons zijn er geen leiders, elk van onze geverifieerde geregistreerde gebruikers is onze leider en heeft alle macht om te beslissen. We hebben volledig geëlimineerd: de strijd om interne macht en elk belangenconflict. In feite houden de politieke vertegenwoordigers zich alleen bezig met het vertegenwoordigen van de burgers die hen hebben gekozen, en zij beheren niet onze partijen, die worden beheerd door onze officiële vertegenwoordigers gekozen uit onze geregistreerde gebruikers, dus er is geen strijd om de macht, dankzij onze methode met verbonden ketens hebben allemaal, van de eerste tot de laatste, dezelfde rechten en dezelfde bevoegdheden. We elimineren ook het belangenconflict, omdat de politieke vertegenwoordigers onze partij niet hoeven te bevoordelen, die hen altijd loyaal zal steunen, omdat de partij toebehoort aan al onze geverifieerde geregistreerde gebruikers (stemmers), die op hun beurt de politieke vertegenwoordigers kiezen, bij de verschillende instellingen.

  Selectie van kandidaten. Hoe komt de selectie van kandidaten tot stand?

  Nu, in de oude politiek, wordt de selectie van kandidaten gedaan door partijleiders of door politieke partijen. Zelden of gedeeltelijk door de bevolking.

  Bij ons wordt de selectie van kandidaten altijd en volledig gemaakt door al onze geverifieerde geregistreerde gebruikers, die de beste kandidaten op een geïnformeerde manier kiezen, voor elke rol, van de lokale tot de internationale.

  Evaluatie van kandidaten. Hoe zijn de politieke vertegenwoordigers?

  Nu worden ze vaak gekozen op basis van economische invloeden, of op basis van roem, of het aantal stemmen dat ze op de partij kunnen brengen. Vaak krijgen ze politieke vertegenwoordigingsrollen, mensen zonder adequate voorbereiding, of ongeschikte mensen, en vaak zelfs totaal ongeschikte mensen. En heel vaak besturen mensen zonder competentie en zonder eerlijkheid hele landen, of maken wetten over onderwerpen die ze niet kennen.

  Bij ons zijn ze kandidaten, of ze kunnen zelfkandidaten zijn, en worden ze beoordeeld door groepen professionals en door groepen specialisten (volledig samengesteld uit onze geregistreerde geverifieerde gebruikers), met een zeer strikte selectie, en ze worden gekozen: door alle onze gebruikers hebben zich geverifieerd geregistreerd, die in elk geografisch gebied wonen, precies wetende alle resultaten van de tests en de verificaties van de competentie en eerlijkheid van elke kandidaat. Voor elke aanvraag zijn specifieke vaardigheden vereist en elke persoon die wordt genomineerd, wordt gekozen op basis van competentie, eerlijkheid, mentale en fysieke gezondheid, gedrag en op basis van verdiensten. Voor, tijdens en na de verkiezingen wordt het zorgvuldig gemonitord met een innovatieve methode die allerlei problemen voorkomt.

  De beloften voor de verkiezingen. De gemaakte beloften, worden ze gerespecteerd?

  De oude politiek en hun politieke vertegenwoordigers zullen u veel beloften hebben gedaan en ze zullen ze niet allemaal hebben gehouden. Ze hebben veel dingen verklaard in hun geschiedenis en hebben zich niet altijd aan alle verklaringen gehouden.

  Wij, het nieuwe beleid, beslissen samen met onze geverifieerde geregistreerde gebruikers, die al onze kiezers zijn, elk detail van het verkiezingsprogramma. En we brengen elke belofte in praktijk, in de wegen en in de beloofde tijden.

  Zoek altijd excuses. Vind je soms alibi's om je te verontschuldigen voor het niet nakomen van de verkiezingsbeloften?

  De oude politiek heeft interne en externe strijd, zelfs zeer harde, om de macht te behouden of te krijgen. Dus hij vindt altijd manieren om anderen de schuld te geven, aan de buitenkant of aan de binnenkant, voor zijn eigen mislukkingen.

  Wij, die innovatief zijn, zullen nooit excuses hoeven te zoeken, want de enigen aan wie we uitleg moeten geven, zijn onze kiezers, die samen met ons beslissen over zowel het verkiezingsprogramma als de realisatie van elk punt van het programma, op de manieren en in de exacte tijden. Als er bij toeval programmapunten zijn of gebroken beloften, zowel wij als onze politieke vertegenwoordigers, zullen we dat toegeven en ons daarvoor verontschuldigen, in een poging de redenen te vinden, zonder anderen de schuld te geven.

  Zullen allianties en coalities met andere politieke krachten worden gesloten?

  De oude politiek sluit zich vaak aan of verdeelt zich vaak voor politieke en electorale belangen. In andere gevallen worden wetten gemaakt om te voorkomen dat een enkele partij alleen regeert.

  We hebben in onze verordening, in onze statuten en in veel artikelen geschreven dat we nooit, en zonder reden, een alliantie of coalitie zullen sluiten met andere politieke krachten. Dit hebben we besloten, omdat we door onze innovatie totaal onverenigbaar zijn met andere politieke krachten. Als we de stemmen hebben, en dus het vertrouwen van de bevolking, voldoende om alleen te regeren, zullen we de verantwoordelijkheid nemen om dat op de best mogelijke manier te doen, in het belang van de hele bevolking.

  Als we daarentegen niet de nodige stemmen hebben, blijven we in de oppositie, altijd met onze regels en met de totale controle van onze kiezers over ons. We zullen voorstellen doen samen met onze kiezers, die zullen regeren. En we zullen geen oppositie zijn die overal nee tegen zegt. Ook op basis van de beslissingen van onze kiezers zullen we vóór alle wetten stemmen, die we nuttig zullen achten voor de bevolking.

  De keuze om geen allianties en coalities aan te gaan, is om met onze vernieuwende werkwijze ten dienste van de bevolking te kunnen werken. Deze beslissing weerhoudt ons er niet van om met andere politieke krachten in dialoog te gaan en te discussiëren. Maar voor ons is onze eenheid fundamenteel, en onze stijl is totaal anders dan de oude politiek.

  Het populaire mandaat van vertegenwoordiging. Is wereldpolitiek legaal?

  De oude politiek, zelfs de westerse, is een valse democratie. De macht behoort nooit aan het volk, maar is in handen van politieke partijen en politieke vertegenwoordigers, die bijna altijd worden gekozen en benoemd voor de stemmen die ze kunnen brengen, of voor invloeden en inmenging door verschillende "sterke mogendheden", niet duidelijk, en uiteraard moeilijk te identificeren. De politieke vertegenwoordigers van de oude politiek worden niet gekozen op basis van verdienste, en de kiezers stemmen gewoon, hetzij voor de partij, hetzij voor de politicus, zonder echter directe controle te hebben over de keuzes die "de illegale politieke vertegenwoordiger" zal maken tijdens zijn ambtstermijn in de verschillende instellingen. Kortom, de mensen die de macht zouden moeten hebben, van rechtswege de soeverein zouden moeten zijn, in de nepdemocratieën, tellen alleen en beslissen alleen tijdens de verkiezingen. De wetten die zijn gemaakt door de "vertegenwoordigers" van deze nepdemocratie zijn allemaal illegaal gemaakt en zullen allemaal opnieuw worden gedaan, met de betrokkenheid van de hele bevolking. Heel vaak begunstigen de wetten slechts een deel van de samenleving, of slechts enkele sociale klassen. Economische machten hebben altijd de voorkeur, omdat met representatieve "democratie" deze "sterke machten" gemakkelijk alle keuzes van een paar politieke partijen en hun "politieke vertegenwoordigers" kunnen controleren en sturen. Die in bijna alle gevallen niet het belang van de bevolking in het algemeen vertegenwoordigen, maar alleen van degenen die sterker zijn. Om nog maar te zwijgen over hoe goed ze leven, elegante gebouwen, de wereld rondreizen en hoeveel geld ze verdienen, om het recht en het voorrecht te hebben om namens ons te beslissen. We geven ze niet alleen macht, maar ook geld en rijkdom. Representatieve democratie is de grootste zwendel in de hele geschiedenis van de mensheid. Het stelt politieke partijen en hun vertegenwoordigers in staat om namens het volk de regels te bepalen. Zij zijn de poppenspelers, die de touwtjes bewegen, en de dienstknechten zijn de poppenspelers, die bevelen uitvoeren. Zij zijn de dirigent, die de tempo's en de noten dicteert, en wij zijn de verschillende muzikanten die de partituur volgen, zonder absoluut iets te kunnen beslissen. Dus, we herhalen, echte democratie bestaat niet.

  Bij DirectDemocracyS draaien we de rollen volledig om, de mensen zijn soeverein, geïnformeerd door groepen specialisten, daarom zijn zij de poppenspeler, en onze politieke vertegenwoordigers, geholpen door groepen specialisten, zijn de marionetten in de handen van de mensen. Met ons innovatief beleid, voor, tijdens en vooral na de verkiezingen, is de "dirigent" die het muzikale programma bepaalt en de tijden en noten dicteert degene die alle macht moet hebben, dat is het soevereine volk, en onze politieke vertegenwoordigers spelen en zingen wat is bevolen. Het lijkt iets vreemds, dat nog nooit iemand heeft meegemaakt, maar het heeft een naam, die alleen wij mogen uitspreken, omdat alleen wij het in de praktijk brengen: het heet democratie. Onze politieke partijen zijn eigendom van de bevolking, van de kiezers, en niet van de "sterke mogendheden", die alle privileges zullen verliezen. Dit is misschien wel ons belangrijkste voorrecht, om de enige echte democratie in de praktijk te brengen, door onze "dienaren", die de politieke vertegenwoordigers zijn, een authentiek en echt representatief mandaat te geven. Het enige reguliere mandaat, waarin alvorens alles te beslissen, alvorens actie te ondernemen in naam van het volk, altijd een bindend advies wordt gevraagd aan de mensen die dit mandaat hebben gegeven. Bij ons zijn er niet alleen verkiezingsbeloften, die allemaal samen worden beslist, maar ook volledige en totale controle over alle politieke activiteiten. Het wordt democratie genoemd, het heeft bijna nooit bestaan, maar het komt eraan en we laten niemand het ooit nog stelen.

  Traditionele politieke partijen en vertegenwoordigers die ruzie maken, met verbale botsingen, beschuldigingen en vaak fysieke botsingen. DirectDemocracyS, wilt u hetzelfde doen?

  De oude politiek die ruzie maakt, die koste wat kost electorale consensus zoekt, die geen echte vrijheid en authentieke democratie praktiseert, of die belooft en niet waarmaakt, zijn allemaal redenen waarom we zijn geboren.

  Ons innovatieve en nieuwe beleid stelt onze geverifieerde geregistreerde gebruikers centraal bij elke beslissing. We zijn gebaseerd op wederzijds respect van alle mensen, dus we zullen nooit reageren op provocaties. We zullen zeker geen tijd verspillen met ruzie maken, schreeuwen, pesten, maar we zullen ons alleen op ons werk concentreren. We zullen de slechte gewoonte overlaten aan anderen om medelijden te hebben met normale mensen, beschaafde mensen. Net zoals we zeker geen kostbare tijd zullen verspillen aan televisieprogramma's, om ons te verheugen over de mislukkingen van anderen, of om op te scheppen over onze prestaties. Onze politieke vertegenwoordigers zullen doen wat nodig is om zichzelf evenwichtig, beleefd en respectvol te houden. Onze stijl zal altijd gewaardeerd worden, omdat het innovatief is, net als ons project.

  Corruptie. Mensen komen vaak in de verleiding, hoe houden we politici in bedwang?

  De oude politiek beheerst in veel gevallen zichzelf. Dat wil zeggen, wanneer sommigen aan de macht zijn, controleren ze anderen, en vice versa. Vaak met een uurwerk gerechtigheid, en met allerhande wraak. Maar vaak met gevallen van corruptie en ethisch verkeerd gedrag.

  Wij, die innovatief zijn, zullen geen enkel probleem hebben. Onze veiligheidsgroepen, volledig samengesteld uit onze geregistreerde gebruikers, gespecialiseerd in allerlei soorten controles, zullen elk probleem vermijden vanuit het oogpunt van corruptie en vriendjespolitiek. We zijn de eersten die onszelf beheersen, dus ook hierin zijn we innovatief.

  Gebreken van de polis. We sluiten af met de tekortkomingen, van het oude beleid en met het onze.

  Iedereen kent de oude politiek, dus laten we er niet over praten. Jullie weten allemaal heel goed hoe ze zijn en wat ze in de geschiedenis hebben gedaan.

  We hebben maar één defect, we zijn een beetje aanmatigend, we zeggen te vaak dat we perfect zijn, en perfectie bestaat niet, of het is onmogelijk te bereiken. Niet voor ons. We hebben het geluk om nu te beginnen, dus niemand kan ons beschuldigen van fouten maken of misleiden. Ze kunnen ons er niet van beschuldigen dat we ons niet kunnen verzetten, omdat we nog niets zijn begonnen. Maar we hebben veel ambitie, regels, waarden en gezond verstand idealen, gebaseerd op logica.

  Een grote fout is dat elke persoon, als hij al onze regels leest, altijd een heleboel dingen vindt die goed zijn, maar ze zijn allemaal een beetje rommelig. Vaak repetitief. Elke kiezer heeft alle reden om van onze internationale politieke organisatie te houden, en zal ook van elke politieke partij en elke activiteit houden.

  Een andere tekortkoming is dat we geen voorkeur hebben voor sociale klassen, alleen onze voorkeur voor de hele bevolking, dus sommige mensen, uit de zwakkere sociale klassen, worstelen een beetje om de antwoorden op hun legitieme vragen en verzoeken te vinden.

  Een ander minpunt is dat we de kiezers niet achtervolgen, we geen onmogelijke dingen beloven en niemand iets geven. Misschien zal deze realistische en meritocratische houding ons een aantal verkiezingen doen verliezen, maar we zijn er zeker van dat in de onze hopen en wensen we u, een lange geschiedenis, deze houding zal worden beloond.

  Een ander gebrek van ons is dat we afstand hebben gedaan van de oude verdeeldheid zaaiende idealen, voor een ideaal gebaseerd op logica, gezond verstand en wederzijds respect voor mensen. Nogmaals, de tijd zal ons gelijk geven. Maar als we bijvoorbeeld in elk land van de wereld partijen voor de arbeidersklasse zien, maken ze vaak wetten tegen de arbeidersklasse. Zakelijke partijen heffen vaak belastingen. Religieuze partijen maken vaak wetten die religies verstoren. In plaats daarvan helpen we iedereen op dezelfde manier, gebaseerd op prioriteiten, die ons verplichten om altijd te beginnen, van het helpen van mensen in moeilijkheden, zonder iets af te nemen van degenen die rijk zijn met verdienste of dankzij innovatie. We zullen nooit een beroep doen op misdadigers, wapenfabrikanten en misschien de 1% van de mensen op aarde die slecht zijn. Maar we zullen tevreden zijn met de resterende 99%.

  Ten slotte is onze grote fout dat, vooral in het begin, alleen een gemiddeld tot zeer intelligent persoon ons potentieel onmiddellijk begrijpt en zich onmiddellijk bij ons voegt. Gelukkig voor ons wacht de meerderheid liever af hoe het gaat. Door te laat toe te treden, verliest hij echter de voordelen en faciliteiten, die het goed is om te geven aan de eerste die ons vertrouwt.

  De conclusie van dit artikel, getiteld: Politically Perfect, is ongetwijfeld politiek rechtvaardig, competent en eerlijk.

  Word nu lid, verspil geen tijd en laat zoveel mogelijk mensen weten over onze en uw geweldige innovatie.

  Anders gewoon het oude beleid behouden. Maar herlees eerst onze artikelen, en onze regels. En kies met je verstand en met je hart. Met oneindige liefde, respect, achting, vriendelijke groeten en beste wensen.

  DirectDemocracyS, uw beleid, uw projecten, in alle opzichten!

  0
  ×
  Stay Informed

  When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

  Politic perfect
  สมบูรณ์แบบทางการเมือง Politically perfect
   

  Comments

  No comments made yet. Be the first to submit a comment
  Already Registered? Login Here
  Monday, 26 February 2024

  Captcha Image

  Donation PayPal in USD

  Blog Welcome Module

  Discuss Welcome

  Donation PayPal in EURO

  Mailing subscription form

  Blog - Categories Module

  Chat Module

  Login Form 2

  Offcanvas menu

  Cron Job Starts