Accessibility Tools

  Translate

  Breadcrumbs is yous position

  Blog

  DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
  Font size: +
  11 minutes reading time (2212 words)

  Wij en zij UT

  Er zijn landen waar een dictator in naam van het hele volk beslist en vervolgens de regels voorstelt, goedkeurt en oplegt, wetten genoemd, die iedereen moet volgen. Het zijn de dictaturen, die in sommige gevallen veranderen in oligarchieën.

  Er zijn daarom landen waarin één enkele partij in naam van het hele volk beslist en vervolgens de regels voorstelt, goedkeurt en oplegt, wetten genoemd, die iedereen moet volgen. Het zijn de eenpartijlanden, die in sommige gevallen oligarchieën worden.

  De oligarchieën zijn landen waar mensen, zonder enige verdienste, de bevolking en de rijkdom van een heel land uitbuiten, zeer rijk worden, zeer machtig worden, vaak optredend als een "boegbeeld" voor dictators, belangrijke families of partijen.

  Ten slotte zijn er landen, gedeeltelijk democratisch, alle overige landen van de wereld, waarin je jarenlang stemt en beslist wie de belangen van de bevolking moet vertegenwoordigen. Met hun stem kiest de kiezer een partij, of een politieke vertegenwoordiger, die hij vertrouwt, aan wie hij de fundamentele taak opdraagt: het schrijven van de regels, die we wetten noemen.

  Iedereen moet de wetten respecteren. De wet is voor iedereen gelijk. Niets staat boven de wet.

  Dictators maken meestal wetten om zichzelf en hun eigen machtskring (de oligarchen) te bevoordelen.

  De "enkele" partijen maken gewoonlijk wetten om zichzelf en hun eigen machtskring (de oligarchen) te bevoordelen.

  In gedeeltelijk democratische landen maken politieke partijen en hun politieke vertegenwoordigers gewoonlijk wetten om zichzelf en hun eigen kring van macht, economische machten, grote financiële instellingen of een paar sociale categorieën te bevoordelen. Ze maken zelden wetten die nuttig zijn voor alle mensen, omdat ze het te druk hebben, in interne en externe machtsstrijd, of om de consensus na te jagen, vaak alleen van bepaalde sociale categorieën.

  Tot de geboorte van DirectDemocracyS had niemand een authentieke en totale democratie beoefend.

  De eerste zinnen van dit artikel van ons, misschien zullen ze iemand boos maken, maar we hopen dat ze in plaats daarvan veel mensen aan het denken zetten.

  Wij, we noemen het de "grote zwendel" van representatieve politiek, die mensen misleidt, om er echt toe te doen, om de macht te hebben om te beslissen en om totale controle te hebben.

  De "grote illusie", dat met iemands stem, de wetten, dus de regels die we allemaal moeten volgen, en respecteren, echt gemaakt zijn in het belang van de bevolking.

  We noemen het ook "oude politiek", waarin de kiezers, tellen, belangrijk zijn en alleen en exclusief de "macht" hebben op de dag dat ze stemmen. Vervolgens beslissen jarenlang alleen de 'vertegenwoordigers', welke partijen en politici de meeste stemmen krijgen bij de verkiezingen.

  Om precies te beseffen wat we u vertellen, moet u beslissen of de stemming, en daarmee de democratie, is: de overdracht van de beslissingsbevoegdheid, of de verplichting tot vertegenwoordiging.

  Als we bij het stemmen onze beslissingsbevoegdheid afstaan aan partijen en politici, dan is het oude beleid correct en is alles goed.

  Als we ze daarentegen met onze stem alleen de macht geven om in onze naam op te treden, en dus om ons te vertegenwoordigen, in ons exclusieve en totale belang, dan wordt het een beetje ingewikkeld. Want in dit geval hebben we gelijk, en ze bedriegen ons gewoon.

  DirectDemocracyS is de eerste en enige internationale politieke organisatie die het recht heeft om zichzelf als democratisch te definiëren en het woord democratie te gebruiken.

  Veel "hoofdpersonen" van de oude politiek zullen u vertellen dat we "utopia" zijn, dat we tegen u liegen, dat stemmen en "representatieve democratie" de beste regeringsvorm zijn. Wij bij DirectDemocracyS, die de nieuwe, innovatieve en democratische politiek zijn en altijd zullen zijn, in tegenstelling tot hen, bedriegen u niet, we liegen niet tegen u, we maken geen grappen over u, en bovenal maken we geen misbruik de algemene "onwetendheid" van de gemiddelde kiezer.

  DirectDemocracyS staat toe, en zal voor altijd toestaan, dat zijn kiezers elke activiteit van onze hele organisatie en van al onze politieke vertegenwoordigers beslissen, goedkeuren en controleren, zowel voor, tijdens en vooral na de verkiezingen. Onze kiezers hebben dus de macht om te beslissen, zelfs tussen de ene verkiezing en de andere. Voor altijd. We doen dit ook door aan degenen die zich bij ons aansluiten het eigendom te geven van al onze activiteiten en van alles waaruit onze politieke organisatie bestaat. Wij zijn onze kiezers, en we beslissen over alles, allemaal samen, altijd.

  Democratie betekent macht aan het volk, en zeker geen macht aan partijen en politici.

  Daarom is iedereen die onze methode niet heeft een democratie-dief, of om het eleganter te noemen, een nep-democraat.

  Degenen die ons in twijfel trekken, zullen u vertellen dat het feit dat we mensen de volledige beslissingsbevoegdheid geven, ons niet garandeert dat altijd de beste keuzes worden gemaakt. Ze zullen je vertellen dat de bevolking niet alle basis- en specifieke ideeën heeft om over elk onderwerp op de beste manier te beslissen.

  Echter, in tegenstelling tot hen, hebben we een andere uniciteit, groepen specialisten, competent, eerlijk, vrij, onafhankelijk en neutraal, die de taak hebben om uitgebreide informatie te verstrekken over elke te maken keuze. Ze zullen onze kiezers de verwachte gevolgen voor elke te maken keuze presenteren, met hun raad, volgens hun eigen bevoegdheden. Met onze geïnformeerde, competente, eerlijke, vrije, onafhankelijke en neutrale kiezers, en met onze politieke vertegenwoordigers, die elk bevel dat ze ontvangen zullen uitvoeren van de mensen die ze de eer hebben te vertegenwoordigen en te dienen, zullen we onfeilbaar zijn, en praktisch perfect.

  Degenen die ons bekritiseren, zullen u vertellen dat er geen garantie is dat onze gespecialiseerde groepen allemaal competent, eerlijk, vrij, onafhankelijk en neutraal zijn.

  We garanderen echter dat alleen mensen die in een specifieke sector hebben gestudeerd en werkzaamheden hebben verricht of hebben verricht, of met belangrijke onderscheidingen, in elk onderwerp, deel kunnen uitmaken van onze groepen specialisten, die voortdurend worden gecontroleerd door speciale beveiligingsgroepen. Zowel de groepen specialisten als de beveiligingsgroepen die ze beheren, zullen volledig bestaan uit onze geverifieerde geregistreerde gebruikers. De controle zal dus continu zijn en gemakkelijk te verifiëren door elk van onze gebruikers.

  Het was niet eenvoudig om een innovatieve politieke kracht te creëren op basis van gezond verstand en logica. DirectDemocracyS baseert haar activiteiten op het wederzijds respect van alle mensen, op de enige en authentieke democratie, de directe, op totale vrijheid, en velen vragen ons wat onze idealen zijn.

  We zijn, en zullen altijd in het voordeel zijn van alle mensen, die altijd beginnen met het helpen van degenen die in moeilijkheden verkeren. Altijd goed doen voor mensen, en nooit politiek bedrijven tegen iemand of iets, is ons kenmerk.

  Verdienstelijkheid, bekwaamheid, betrouwbaarheid, intelligentie, vaardigheid, oprechtheid en eerlijkheid zijn het enige systeem om onze politieke organisatie in de loop van de tijd innovatief te houden en om na verloop van tijd de knapste koppen op aarde te selecteren, om ieders leven te veranderen en te verbeteren.

  Ons politieke ideaal en onze programma's op alle niveaus zullen altijd rekening houden met strikte maar eerlijke regels, die altijd zullen worden gerespecteerd door iedereen die zich bij ons aansluit.

  Onze werkwijze , uniek in de wereld, zal ons op den duur uitzonderlijke resultaten garanderen.

  Want we zullen er allemaal samen voor moeten zorgen dat niemand zich in de toekomst ooit de hele wereldbevolking, de beslissingsmacht, over alles altijd (en niet alleen tijdens de verkiezingen) laat stelen, en de macht om de keuzes van zijn politieke vertegenwoordigers en van zijn eigen politieke, internationale, continentale, nationale en lokale organisatie op een beslissende manier te controleren, te sturen en te beïnvloeden. DirectDemocracyS, dat is het, streeft geen consensus na, omdat het weet dat alle intelligente mensen, en vervolgens ook de minder intelligente, zich bij ons zullen voegen en daar zullen blijven, omdat ze het enorme potentieel ervan zullen begrijpen.

  Onze politieke programma's worden voorgesteld, besproken en gestemd, in geografische en numerieke groepen (een andere innovatie), met de mogelijkheid van iedereen, om op een positieve manier een hoofdrolspeler te zijn, en worden in de praktijk gebracht.

  In plaats van veel tijd te verspillen, met nutteloze dingen, waarin je niet beslissend bent, geef je een deel van je tijd, voor het algemeen welzijn van de mensheid, maar ook van je land, je geografische gebied, je vrienden, je familie. van uzelf is het een morele verplichting om met ons allemaal op een loyale en eerlijke manier samen te werken, voor alle burgers van de aarde.

  We bieden je de concrete mogelijkheid om de wereld te veranderen en te verbeteren met intelligentie en geduld, maar we nemen iets van je af, wat voor velen een obsessie is geworden. U zult nooit meer kunnen klagen over uw politieke vertegenwoordigers en hun respectieve partijen. Want bij DirectDemocracyS beslissen de kiezers, niet de partijen of de politici. Onze politieke organisatie, en de onze en de uwe, politieke vertegenwoordigers, zullen alleen de verplichting hebben om elke beslissing die door onze enige meesters, onze geverifieerde geregistreerde gebruikers is genomen, in praktijk te brengen.

  In de loop van de tijd zul je veel mensen en partijen vinden die onze methode, onze programma's en onze ideeën gedeeltelijk of zelfs bijna volledig zullen kopiëren. Vertrouw niet, het origineel werkt, want het is een mechanisme en een perfect algoritme, de nep faalt niet alleen, maar verspilt je tijd, en misschien zelfs geld.

  Om te besluiten, deze presentatie van ons, die binnenkort over de hele wereld zal worden verspreid, op de manieren en in de tijden die we je zullen vertellen, we vertellen je ook dat we de enige politieke kracht zijn die de strijd voor macht, en de politieke botsing. , met andere politieke krachten. Het kan ons niet schelen wat anderen hebben gedaan, doen of zullen doen, het maakt ons alleen en exclusief uit wat we doen en zullen doen.

  We hebben de strijd om interne macht volledig uitgeschakeld, met een unieke manier van aansturen van activiteiten, met aaneengeschakelde ketens, waardoor onze organisatie perfect kan functioneren en de juiste mensen op de juiste rol worden gezet. Met hoofdrolspelers, altijd en alleen, al onze geverifieerde geregistreerde gebruikers.

  We hebben ook het belangenconflict geëlimineerd, waarbij het beheer van de politieke organisatie, dat is toevertrouwd aan onze officiële vertegenwoordigers, die op basis van verdiensten zijn aangesteld onder onze beste gebruikers, wordt gescheiden van de activiteit van het vertegenwoordigen van onze politieke vertegenwoordigers, gekozen op basis van verdiensten. basis onder onze beste gebruikers. Op deze manier heeft DirectDemocracyS alleen de taak om te ondersteunen, te helpen, samen te werken en te controleren dat wat onze kiezers bestellen in de praktijk wordt gebracht. En de politieke vertegenwoordigers hebben de taak om de belangen van de hele bevolking te dienen en elk bevel uit te voeren dat op elk moment door hun kiezers wordt ontvangen.

  We herhalen dit vaak, maar we zijn uniek en zullen zeker uniek blijven. Omdat iedereen macht wil hebben, iedereen wil bevelen, beslissen, maar alleen wij beslissen, altijd, continu in de tijd, wie telt en moet tellen, dat zijn de kiezers.

  Vind je het vreemd, of is het duidelijk? Nee, dat heet democratie en vrijheid. Die twee woorden, die velen zeggen , zonder enig recht. Die twee essentiële woorden, die, als ze niet aanwezig zijn in ons leven, het nutteloos maken. Het oude beleid heeft geen kans om eerlijk met ons te concurreren, dus voor een tijdje zal het u omkopen met gunsten en beloften, die van korte duur zullen blijken te zijn en zonder duidelijke resultaten. Maar zodra de tijd rijp is, zul je je realiseren dat je alleen maar bent misleid, teleurgesteld, misleid en uitgebuit door het oude politieke systeem, vaak een slaaf van de economische macht, die bijna nooit doet wat het belooft. En ten slotte zul je je één voor één verenigen in de ene politieke organisatie, die de mens centraal stelt en de belangen van iedereen dient.

  Kies altijd het beste voor jou en voor de mensen van wie je houdt.

  Met oneindig respect en achting, vriendelijke groeten.

  Een knuffel voor jullie allemaal.

  DirectDemocracyS, uw beleid, in alle opzichten!

  PS Onze website is in het Engels geschreven, maar we hebben een handige vertaalmodule, die elk deel dat in het Engels is geschreven, in meer dan 100 talen vertaalt, klik gewoon op "-English-", en in het vervolgkeuzemenu dat wordt geopend, kiest u de taal of de vlag van uw land. Zo zijn alle delen in het Engels zichtbaar en bruikbaar in alle talen van de wereld.

  Ook in het hoofdmenu-item, een blog, met categorieën in meer dan 53 belangrijke talen. We werken, en we vragen om uw hulp, om al onze site te vertalen, in alle talen van de wereld.

  De categorie van onze taal, met enkele belangrijke artikelen, al vertaald is:

  Klik op elke titel om het hele artikel te lezen. Geniet van het lezen.

  De openbare ruimte is voor iedereen zichtbaar, zelfs zonder geregistreerde gebruikers, maar om toegang te krijgen tot de werkruimten en alle verschillende politieke activiteiten uit te voeren, moet u zich registreren en onze regels volgen, die in detail zullen worden gepresenteerd in de volgende artikelen.

  DirectDemocracyS herinnert iedereen eraan dat we geen politieke activiteiten uitoefenen op sociale netwerken, maar dat we alleen en uitsluitend op onze officiële website werken. Op sociale netwerken informeren we u en communiceren we de genomen beslissingen. We zijn graag vrij, onafhankelijk, neutraal en ongecensureerd, en geblokkeerd als we de waarheid willen vertellen. En niemand kan ontkennen dat we altijd alleen de waarheid vertellen.

  Dank je.

  1
  ×
  Stay Informed

  When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

  እኛ እና እነሱ UT
  Noi si ei
   

  Comments

  No comments made yet. Be the first to submit a comment
  Already Registered? Login Here
  Thursday, 07 December 2023

  Captcha Image

  Donation PayPal in USD

  Blog Welcome Module

  Discuss Welcome

  Donation PayPal in EURO

  Mailing subscription form

  Blog - Categories Module

  Chat Module

  Login Form 2

  Offcanvas menu

  COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START